"Hier kan eventueel een mooie quote"

Aanmelden Inspiratiedag

Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland 

LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO-Nederland hebben in samenwerking met  het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  het initiatief genomen voor de Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland op maandag 18 juni 2018 op Boerderij de Boerinn in Kamerik. Graag nodigen we u als agrariër, ketenpartner, beleidsmaker of natuurorganisatie van harte uit om aan deze dag deel te nemen.

Doel van de dag
De inspiratiedag staat in het teken van het leren van elkaars ervaringen, het uitwisselen van praktische tips en advies om zelf en met anderen aan de slag te gaan.

Voor wie?
Voor geïnteresseerden, voor starters en voor ervaringsdeskundigen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Programma (10.30-16.15 uur)
10.00   Inloop met koffie en thee
10.30   Dag opening
10.35   Keynote Martin Scholten, Kansen voor een natuurinclusief platteland
            Algemeen directeur Animal Sciences Group, Universiteit Wageningen
11.00   Bas Volkers Waar staan we nu?
            Coördinator cluster Natuurcombinaties, Ministerie van LNV
11.15   Aan de keukentafel met …..
            4 x interviews met ervaringsdeskundigen
12.00   Lunch
13.00   Workshopronde 1
14.30   Workshopronde 2
15.45   Plenaire afsluiting
16.00   Borrel 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link. U hoeft nog niet aan te geven naar welke workshops en deelsessies u wilt gaan, dat doet u op de dag zelf.
Voor vragen over de netwerkdag kunt u terecht bij Corline van Es.

Heel graag tot 18 juni in Kamerik!

Hank Bartelink (directeur LandschappenNL), Ingrid van Huizen (portefeuillehouder LTO-NL) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur)

 

Bekijk routebeschrijving naar Mijzijde 6 3471 GM Kamerik

Volg ons op twitter @LandschappenNL, @BoerenNatuurNL en @LTONederland
#natuurinclusief