"Hier kan eventueel een mooie quote"

Blijvende aandacht voor natuur, landschap en groene vrijwilligers

Tweede Kamerlid Jaco Geurts van het CDA geeft in een interview met LandschappenNL zijn visie op groene onderwerpen. We hebben het over weidevogelbescherming, natuurbeleid, landschapselementen, vrijwilligers(werk), natuur en landschap. Hij woont met zijn vrouw en hun twee kinderen in Voorthuizen, op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei. Als nummer 10 van de kandidatenlijst van het CDA, hoopt hij na 15 maart weer door te kunnen met zijn huidige portefeuille. Hij houdt zich bezig met landbouw, tuinbouw, water en natuur.Decentralisatie natuurbeleid
Als CDA’er vindt hij het belangrijk dat de decentralisatie van het natuurbeleid wordt voortgezet. Het CDA wil graag dichtbij de inwoners en betrokkenen zijn. De overheveling van het natuurbeleid van de Rijksoverheid naar de provincies vraagt veel van de provincies en de natuurbeschermingsorganisaties. Hij geeft in het interview aan te begrijpen dat het voor de groene organisaties intensief is om contacten met afzonderlijke provincies te onderhouden, maar juist die lokale verbindingen zijn van groot belang.

Weidevogelbescherming en vrijwilligers
‘’De agrarische collectieven zijn een goede ontwikkeling’’, aldus Jaco Geurts. Tevens is hij enthousiast over het weidevogelbeheer en de inzet van de vele vrijwilligers. Hij merkt op dat het enthousiasme hierover bij de agrariërs verder stijgt. Tijdens een bezoek aan een bijeenkomst in Overijssel over weidevogelbeheer zag hij veel enthousiasme van de aanwezigen. De politiek moet volgens Jaco Geurts zorgen voor een bestendige lijn waar het geld naar toe gaat. Dat wordt een hele uitdaging voor het nieuwe kabinet.


‘’De agrarische collectieven zijn een goede ontwikkeling.’’


Samenwerking in het buitengebied
Als Geurts na de verkiezingen terugkomt in de Tweede Kamer, dan wil hij zich graag inzetten voor betere samenhang tussen landbouw, tuinbouw, water en natuur. Zijn ambitie voor het CDA is het stimuleren van de samenwerking van de betrokken partijen in het buitengebied. Daarnaast wil hij zich inzetten voor de samenwerking met de wildbeheereenheden, agrarisch natuurbeheer- en weidevogelvrijwilligers. Hij benadruk dat er wat hem betreft voor deze onderwerpen blijvende aandacht zou moeten zijn in de Tweede Kamer.

Minister voor Landbouw, Natuur en Voedsel
Hij geeft aan dat het CDA bij een toekomstig kabinet niet voor een staatssecretaris gaat, maar juist voor een minister voor Landbouw, Natuur en Voedsel. Hij ziet binnen zijn eigen partij genoeg capaciteit bij kandidaten om deze toekomstige functie goed te kunnen vervullen. Zijn eigen ambitie is om zich in te zetten als Tweede Kamerlid voor het CDA.

‘’Het CDA draagt groene vrijwilligers een warm hart toe’’, aldus Jaco Geurts. Hij benadrukt dat het CDA zich wil blijven inzetten voor groene vrijwilligers. Verder geeft hij aan dat alle vrijwilligers heel goed en waardevol werk verzetten. Tevens vindt hij het knap en mooi dat deze vrijwilligers hun vrije tijd besteden aan hun eigen (leef)omgeving. Hij woont zelf in het buitengebied en daar ziet hij vele vrijwilligers zich belangeloos inzetten.


‘’Het CDA draagt groene vrijwilligers een warm hart toe.’’


Landschapselementen en platteland
Bij de vorige staatssecretaris (Dijksma, red.) heeft hij zich hard gemaakt voor het behoud van landschapselementen. En wat een jaar geleden niet lukte is nu wel gerealiseerd, geeft Geurts aan. De landschapselementen zijn aangewezen als ecologisch focusgebied in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. ‘’De ontwikkeling van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP) verloopt nog moeizaam’’, aldus Jaco Geurts. Hij geeft aan dat het niet eenvoudig is om passende projecten in te dienen. Verder geeft hij aan dat er nog geld - binnen het POP – beschikbaar is. Volgens Geurts zou het zonde zijn als het geld zou terugvloeien naar Brussel.

Leegloop buitengebied
Hij constateert dat de leegloop in het buitengebied ook zijn weerslag zal hebben op de vrijwilligersinzet. Het Kamerlid ziet een kans om Europese fondsen aan te spreken die zich richten op deze problematiek op het platteland. ‘’Het huidige kabinet heeft deze mogelijkheid laten liggen’’, aldus Jaco Geurts. Hij wil hier samen met belangverenigingen zoals LandschappenNL een initiatiefnota (plan) voor maken en indienen. Verder geeft hij aan dat het geld dat hiermee beschikbaar zou kunnen komen ingezet kan worden voor ondersteuning van vrijwilligers in de natuur.