"Hier kan eventueel een mooie quote"

De toekomst van natuur en landbouw hangt nauw met elkaar samen

Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Henk Leenders van de PvdA geven in een interview met LandschappenNL hun visie op groene onderwerpen. Lutz Jacobi is geboren in Katlijk. Ze is opgegroeid op een boerderij. ‘’Hier was het niet zeuren maar poetsen, er was altijd wel werk te doen. Net als in de Tweede Kamer’’, aldus Lutz Jacobi. Na de verkiezingen in maart 2017 zwaait ze af en draagt ze het stokje over. Ze heeft ruim 10 jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer gezeten. Henk Leenders komt uit de provincie Noord-Brabant. Hij houdt zich in de Tweede Kamer bezig met Natuur en Landbouw. ‘’Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen willen we allemaal, en ik vertaal dat ideaal onder meer door me hard te maken voor meer groen in de wijken’’, aldus Henk Leenders.

   

Lutz Jacobi (PvdA)                 Henk Leenders (PvdA) 

Het kabinet-Rutte I
‘’Het kabinet-Rutte I heeft de natuurlijke en landschappelijke waarden afgebroken. Ook heeft voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker het landelijk gebied eruit gesloopt en onze Nationale Landschappen over de muur gegooid’’, aldus Lutz Jacobi. Ze geeft aan dat de PvdA in deze periode bij stemmingen in de Tweede Kamer over natuurlijke en landschappelijke waarden steeds de minderheid kreeg. Vervolgens heeft Lutz Jacobi samen met D66 en GroenLinks een initiatiefwet gemaakt. Kort daarna kwam de PvdA in het kabinet-Rutte II. In dit kabinet heeft de PvdA de initiatiefwet omgebouwd naar het initiatiefvoorstel 'Mooi Nederland'.

De Natuurwet
Lutz Jacobi geeft aan dat het thema landschap is opgenomen in de Natuurwet. Ze is blij om te zien dat een groot deel van het initiatiefvoorstel 'Mooi Nederland' terugkomt in de nieuwe Natuurwet. Wel heeft ze zorgen over de decentralisaties. ‘’Het voordeel is dat je te maken hebt met bestuurslagen en je dichtbij de mensen staat, maar het nadeel hiervan is dat de regie ontbreekt’’, aldus Lutz Jacobi. Ze geeft als voorbeeld de gescheperde schaapskuddes. Vroeger was er een eenduidige regeling voor gescheperde schaapskuddes, maar we moeten constateren dat we deze authentieke schaapsherders alleen hebben gelaten. Ze hoop dat de Rijksoverheid en het Interprovinciaal Overleg (IPO) op deze thema’s meer gaan samenwerken. ‘’Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid’’, aldus Lutz Jacobi.

Provincie-overstijgende thema's
Tijdens het interview gaf Henk Leenders aan zich zorgen te maken over provincie-overstijgende thema’s. Hij benadrukt dat er nog niet de juiste manier is gevonden met betrekking tot hoe provincies gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor provincie-overstijgende thema’s. Lutz Jacobi geeft als voorbeeld het vrijwilligersbeleid voor groene vrijwilligers. De overheid moet zorgen voor een eenduidig vrijwilligersbeleid. Dit moeten we gezamenlijk doen.


‘’De overheid moet zorgen voor een eenduidig vrijwilligersbeleid.’’


Toekomst natuur en landbouw
‘’De toekomst van natuur en landbouw hangt nauw met elkaar samen’’, aldus Henk Leenders. Hij ziet drie soorten gebieden; steden, dorpen en beschermende natuurgebieden en de rest betreft voor zestigprocent landbouw. En juist bij de landbouw ligt een uitdaging. Hij hoopt dat er in de landbouw een verdienmodel wordt bedacht, waarmee met respect voor de natuur wordt geproduceerd. Het verdienmodel moet maatschappelijk draagvlak hebben en er moet respect zijn voor de bodemkwaliteit en het landschap. Ook is het van belang dat men er een goede boterham mee kan verdienen. ‘’Het is belangrijk om in het landelijk gebied een goed evenwicht te creëren tussen enerzijds de bedrijfsmatige activiteiten en anderzijds de biodiversiteit’’, aldus Henk Leenders.

Het platteland
Lutz Jacobi geeft aan het belangrijk te vinden dat natuur-inclusieve landbouw en landschappelijke waarde altijd moeten worden meegenomen in besluiten omtrent ruimtelijke ordening. Ze benadrukt het jammer te vinden dat het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is stopgezet. Het platteland is hierdoor ernstig gedupeerd. Zowel in groene zin als in sociaal opzicht. Ze hoopt dat bij volgende kabinetten de waarde van natuur, landschap en het platteland hoog op de agenda blijven staan. ‘’Deze waarden moet je elke dag opnieuw bevechten’’, aldus Lutz Jacobi.

Belangrijke thema’s
Zowel Lutz Jacobi als Henk Leenders vinden groen vrijwilligerswerk van groot belang voor de samenleving. ‘’Blijf je inzetten! Als we geen vrijwilligers hadden dan werd het helemaal niks, zonder vrijwilligers zakt de boel als een kaartenhuis in elkaar’’, aldus Henk Leenders. Ook vinden beide Kamerleden natuur dichtbij burgers van essentieel belang. Deze Kamerleden strijden ook voor een gezonde lucht met minder fijnstof en een duurzaam Nederland! Investeren in natuur is veel meer dan investeren in een mooi groene omgeving, het is een investering in onze toekomst.


‘’Investeren in natuur is veel meer dan investeren in een mooi groene omgeving, het is een investering in onze toekomst.’’