"Hier kan eventueel een mooie quote"

Investeer in natuur en landschap rondom steden

LandschappenNL interviewde Stientje van Veldhoven en Fatma Koser Kaya, beide Tweede Kamerlid voor D66. Deze power-vrouwen hebben zich in de jaren allebei ingezet voor de natuur en het landschap in Nederland en delen de quote ‘’Je kunt wel aan de zijlijn staan roepen, maar daar bereik je niets mee. Wij roepen niet alleen, we doen het ook!’’.  Van Veldhoven werd meermaals tot groenste politicus verkozen. Collega Koser Kaya verdiende in 2016 een nominatie.

  
Stientje van Veldhoven (D66)                                   Fatma Koser Kaya (D66)

Genieten van het Nederlandse landschap
‘’Heel vaak genieten mensen van het Nederlandse landschap als totaalplaatje’’, aldus Stientje van Veldhoven. Ze geeft aan dat mensen genieten van bijvoorbeeld een fietstocht langs weilanden met slootjes en knotwilgen, houtwallen en koeien in de weilanden. Ook genieten mensen van een mooie boswandeling in een prachtig oud bos. Ze geeft aan dat soms ook beleid nodig is om onze mooie Nederlandse landschappen te beschermen. En niet geheel onbelangrijk er is ook geld nodig om de kwaliteit van ons mooie landschap te kunnen waarborgen. Ze geeft aan dat haar partij zich hard maakt voor het beschermen en het in stand houden van de natuur en het Nederlandse landschap. Daarom wil D66 400 miljoen euro per jaar investeren in het behouden én versterken van onze mooie natuur. We willen natuurgebieden met elkaar verbinden, zodat dieren makkelijker van gebied naar gebied kunnen lopen. Dat is ook fijn als je door de natuur fiets: je krijgt aaneengesloten gebieden waar je doorheen kan fietsen.


''Mensen genieten van bijvoorbeeld een fietstocht langs weilanden met slootjes en knotwilgen, houtwallen en koeien in de weilanden.’’


Vrijwilligers
Fatma Koser Kaya sprak met vrijwilligers in het landschap tijdens een werkbezoek in Brabant: “Zoveel passie en inzet, naast alles wat ze al doen. En die liefde voor het landschap en de natuur, dat vind ik zo mooi om te zien”. Ze was onder de indruk van al het werk dat er verricht wordt en zegt daarover: “Als overheid kun je dit nooit allemaal betalen als je het zelf zou moeten doen, we moeten dit echt blijven waarderen”. Ze maakt zich er zorgen over of er in elke provincie wel genoeg geld is om dit te blijven faciliteren. Het hoeft natuurlijk niet in elke provincie hetzelfde te zijn, zo geeft Koser Kaya aan, maar er moet wel een bepaald basisniveau zijn en dat kan vanuit het rijk geregeld worden.

Erfgoed en landschap
Van Veldhoven zag tijdens een werkbezoek in Brabant hoe mensen met geld uit de omgeving een oliemolen hadden gerestaureerd. Zelfs het mooie waterloopje en het landschap daaromheen zijn aangepakt. Ze geeft aan dat deze mensen trots waren op de oliemolen en het landschap. Daarnaast voelen mensen die hebben bijgedragen aan de restauratie van de oliemolen en het opknappen van het landschap zich ook mede eigenaar en betrokken bij de omgeving. ‘’Dit voorbeeld laat zien waar het over gaat als we het hebben over erfgoed en het landschap’’, aldus Van Veldhoven.

Landbouw en landschap
Van Veldhoven geeft nadrukkelijk aan zich - al jaren - hard te maken voor de positie van natuurgebieden. Ze vindt het vreselijk dat tijdens het kabinet-Rutte I er een enorme afbraak heeft plaatsgevonden. In dit kabinetsbeleid stonden boeren centraal en werd het landschap minder belangrijk gevonden. ‘’Boeren zijn een hele belangrijke factor in het landschap, maar niet de enige’’, aldus Stientje van Veldhoven. Ze geeft verder aan dat het afbraakbeleid van toen niet alleen ging om de bijzondere dieren en planten, maar ook over hoe mensen weer trots op hun eigen groene leefomgeving kunnen zijn. Koser Kaya heeft zich in het debat over fosfaatrechten hard gemaakt voor de grondgebonden boeren. “Als je wilt groeien, dan moet je ook voldoende grond hebben. Het is goed als boeren oog hebben voor natuur en landschap. Dat gebeurt al, maar het zou nog meer kunnen”.


‘’Boeren zijn een hele belangrijke factor in het landschap, maar niet de enige.’’


Onze Waddenzee
De Waddenzee heeft bij D66 een bijzonder plekje gekregen. De partij wil de Waddenzee op een goede manier beschermen voor nu en toekomstige generaties. De Kamerleden geven aan dat er recent weer een nieuwe bodemdaling heeft plaatsgevonden. D66 houdt daarom het 'hand aan de kraan'-principe nauwlettend in de gaten. Bij het 'hand aan de kraan'-principe wordt de gasproductie verminderd als er sprake is van schade door bodemdaling of aardbevingen. De Kamer heeft onlangs besloten dat er naar aanleiding van de recente bodemdaling nieuw onderzoek naar de oorzaak van de bodemdaling moet komen. D66 is verder tegen nieuwe mijnbouwinstallaties in kwetsbare gebieden zoals de Waddenzee. 

Staatssecretaris van Economische Zaken
Wat als Stientje van Veldhoven staatssecretaris van Economische Zaken zou zijn? Dan gaat ze als allereerste met de gemeenten en provincies afspraken maken over het beschermen van het groen rondom de stad. Ze geeft aan dat er de aankomende jaren steeds meer mensen in de steden gaan wonen. Juist deze mensen willen ook graag net buiten de stad kunnen wandelen, fietsen, sporten en genieten in de natuur. Ze constateert dat het landschap tussen de steden steeds verder onder druk komt te staan. Ze benadrukt dat dit landschap zeer belangrijk is voor onder meer de gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in het stedelijk gebied. Ze heeft als doel om kwalitatief hoogwaardig groen te creëren rondom steden. En dit het liefst samen met vrijwilligers die van onschatbare waarde zijn.


''D66 wil ervoor zorgen dat mensen die in de stad wonen ook makkelijk kunnen genieten van natuur.’’


Tegenstellingen stoppen
Fatma Koser Kaya zou als staatssecretaris samen op willen trekken met de betrokken belanghebbenden. Er worden soms tegenstellingen gecreëerd die helemaal niet nodig zijn. Het leven in de zee beschermen, terwijl er ook oog is voor de visserij. En er voor zorgen dat onze grondstoffen niet allemaal worden uitgeput. Natuur en landbouw kunnen bijvoorbeeld heel goed naast elkaar bestaan. “Boeren vinden het ook belangrijk dat de leefomgeving mooi is en dat het landschap goed in stand gehouden wordt. Ik wil samen met de boeren een volgende stap zetten naar duurzame landbouw”, aldus Koser Kaya.