"Hier kan eventueel een mooie quote"

Investeer in natuur, landschap en weidevogels

De groenste politicus van het jaar (2016) Rik Grashoff geeft openhartig antwoord op groene vragen van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Het GroenLinks Tweede Kamerlid trekt op een positieve manier de aandacht als het gaat om thema’s als natuur, landschap en weidevogels in Nederland. Binnen zijn eigen partij staat hij op plek 5 van de kandidatenlijst. LandschappenNL feliciteert hem met deze plaats.Juist nu investeren
Tweede Kamerlid Rik Grashoff zou graag zien dat er meer geld wordt geïnvesteerd in natuur, landschap en weidevogels. Hij geeft aan dat er de afgelopen jaren hard bezuinigd is op deze kwetsbare thema’s. Nu het beter gaat met de Nederlandse economie, zou hij graag zien dat een deel van het extra geld wordt geïnvesteerd om de kwetsbare waarden van onder meer de natuur en het landschap weer optimaal te beschermen. Er worden nu teveel kansen gemist en wat Grashoff betreft zijn we ruim onder de ondergrens beland.


‘’Er moet meer geld naar natuur en landschap, we zijn onder de ondergrens beland.’’


Weidevogelpopulatie beschermen en uitbreiden
De betrokkenheid bij weidevogels is groot. Zijn doel is dan ook om de weidevogelpopulatie te beschermen en verder uit te breiden. Om dit doel te bereiken wil hij langdurige contracten met agrariërs afsluiten (inclusief goede evaluatiemomenten). Daarnaast wil hij de collectieven hierbij betrekken en voortrekkers een podium geven. De provincies zouden in de uitvoering afspraken moeten maken met de agrariërs. Boeren moeten voor behoud en herstel van landschappelijke- en natuurwaarden een behoorlijke vergoeding krijgen.

Veel kansen voor landbouw en landschap
Hij ziet veel kansen en ambities op het gebied van landbouw en landschap. De fosfaat-discussie kan bijvoorbeeld bijdragen aan een betere samenwerking tussen de natuur- en landbouw sector. En voor een gezondere leefomgeving kiest hij voor natuur-inclusieve landbouw en een grondgebonden melkveehouderij. De betrokken partijen kunnen hier gezamenlijk de basis leggen voor een duurzame toekomst.

Staatssecretaris van Economische Zaken
Wat als Rik Grashoff Staatssecretaris van Economische Zaken zou zijn? Dan gaat hij Nationale Landschappen aanwijzen met nationale regels die de voorwaarden regelen. Hij neemt - in dit kader -direct de bescherming van onze kust mee. Verder zet hij in op natuur-inclusieve landbouw en grondgebonden melkveehouderij. Hij geeft aan dat je door het maken van deze keuzes uiteindelijk een beter economisch klimaat met veel meer stabiliteit krijgt. ''Een mooie win-winsituatie'', aldus Rik Grashoff.


‘’Kiezen voor natuurinclusieve landbouw is een win-winsituatie.’’


Plan Weidevogels uitvoeren
Daarnaast gaat hij zijn eigen plan Weidevogels uitvoeren. Hij geeft aan dat het momenteel zeer slecht gaat met de weidevogels in Nederland, waaronder de grutto's en kieviten. Zijn doel is om de populaties op een behoorlijk niveau te brengen en het landschap waar zij leven te behouden en te herstellen. Hij geeft aan dat er met relatief klein bedrag al veel bereikt kan worden voor de weidevogels in Nederland.