Menu
Sluiten

Aanpak vogelgriep

12 juli 2023

De hoog-pathogene variant van de vogelgriep maakt ook dit jaar veel slachtoffers onder wilde vogels in Nederland, waaronder ook weer in diverse gebieden van provinciale Landschappen. Onder meer kolonievogels als kokmeeuwen, grote sterns en visdiefjes sterven massaal. Met het oog op de aanpak van vogelgriep is LandschappenNL betrokken bij het daartoe ingestelde landelijke platform.

De aanpak is nog steeds ondermaats. Dit terwijl het snel opruimen van dode vogels effectief bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van het virus, hetgeen ook van belang is voor de volksgezondheid. De afvoer van dode vogels is een belangrijk knelpunt, waarvoor de bestaande leidraad moet worden verbeterd, maar waarvoor ook voldoende financiën beschikbaar moeten worden gesteld.

In de praktijk is dit nog steeds niet geregeld en moeten boswachters nog te vaak zelf op zoek naar een instantie die zich verantwoordelijk voelt voor (de kosten van) het afvoeren en vernietigen van dode vogels. Daarom hebben Natuurmonumenten, LandschappenNL, Dierenbescherming en Stichting Dierenlot in een brief aan de minister van LNV en de Tweede kamer opnieuw aandacht gevraagd voor een betere aanpak. Verbetering is nodig op drie punten: duidelijkheid over verantwoordelijkheden, financiering van het opruimen van dode vogels, en publieksvoorlichting.

De brief is hier te lezen .

Inmiddels is een speciale app beschikbaar gekomen om dode vogels te melden. Registratie van dode vogels is belangrijk om een goed beeld te krijgen en zo de urgentie te laten zien.