Menu
Sluiten

Agenda Natuurinclusief gepresenteerd op Natuurtop 2022

20 juni 2022

De Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL hebben afgelopen vrijdag op de Natuurtop in Almere een oproep gedaan richting het Rijk om de omslag te maken naar een natuurinclusieve samenleving op basis van een concrete Agenda Natuurinclusief.  Deze Agenda is opgesteld in nauwe samenwerking met een groot aantal  maatschappelijke partners en een groot netwerk van organisaties en professionals, die het afgelopen jaar met elkaar in gesprek zijn gegaan via webinars, domeingesprekken, en een meerdaagse   Toekomstconferentie. Al deze input is gewogen en gerubriceerd en in samenspraak met het netwerk vertaald naar een krachtige boodschap in de vorm van vijf agendapunten met concrete acties in acht domeinen, waaronder landbouw, energie, water en infrastructuur. Lees hier de Agenda Natuurinclusief en het bijbehorende Achtergronddocument. Meer informatie is te vinden op de website www.agendanatuurinclusief.nl. Contactpersoon bij LandschappenNL voor dit onderwerp is Theo Vogelzang,  senior beleidsmedewerker landbouw en natuur.