Menu
Sluiten

Beslis mee over jouw leefomgeving

4 augustus 2021

De Omgevingswet – wat betekent het voor jou? En wat kun je doen?

De natuur in Nederland heeft veel te danken aan natuurbeschermingswetten. Dat goede wetten en regels niet álle problemen voor de natuur oplossen, mag duidelijk zijn. Men moet zich er wel aan willen houden, om maar iets te noemen. Maar zonder wetten en regels zouden we nergens zijn. De nieuwe Omgevingswet die gaat komen is zo’n instrument voor ons natuurbeschermers en biedt kansen, ook aan jou, om invloed uit te oefenen op hoe jouw leefomgeving er uit komt te zien. Grijp jij die kans?

Zou de Omgevingswet eerst per 1 januari 2022 in werking treden, dat is nu uitgesteld naar 1 juli volgend jaar. Maar intussen wordt door gemeenten – misschien ook jouw gemeente – wel gewerkt aan het opstellen en vormgeven van visies en plannen hiervoor en worden zo belangrijke keuzes gemaakt; waar komen nieuwe woningen, windmolens en wegen? De wet vervangt een groot aantal bestaande wetten en andere regelingen die met jouw leefomgeving te maken hebben. Een zeer belangrijke wet dus. En het is belangrijk dat natuur en landschap goed worden vertegenwoordigd in dit proces. In de aanloop naar juli 2022 liggen daartoe kansen, en ook jij kan helpen.

Het proces

De Omgevingswet bundelt een groot aantal wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, waaronder de belangrijke Wet Natuurbescherming.
Onderdeel van de nieuwe wetgeving is dat gemeenten een omgevingsvisie en een omgevingsplan dienen op te stellen, de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen. Momenteel wordt in veel gemeenten gewerkt aan deze omgevingsvisies en -plannen, al verschilt het tijdpad per gemeente. Op de website van gemeenten zijn de (concept-)omgevingsvisies vaak al zien en ook wat hun planning is voor invoering en inspraak.

Samen staan we sterk

Vogelbescherming zet zich er samen met LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur&Milieu, IVN, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, SoortenNL en IPC Groene Ruimte voor in dat de rijkdom aan vogels en natuur in Nederland beschermd en hersteld wordt. En dat geldt niet alleen in natuurgebieden maar ook daarbuiten. Want onze veelheid aan flora en fauna red je niet alleen door maatregelen in natuurgebieden. Overal zijn maatregelen nodig: ook in de stad, op bedrijventerreinen, op het boerenland en in recreatiegebieden. Heel gewone soorten planten en dieren gaan namelijk juist buiten de beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit. En daar komen jullie als betrokken vrijwilligers om de hoek kijken.

 

Beslis mee over jouw leefomgeving


 

Jullie inbreng gevraagd

Je kunt zelf namelijk in actie komen voor vogels en natuur. Niet alleen met een vogelvriendelijke tuin of bijvoorbeeld als vogelteller, maar ook door een bijdrage te leveren aan de omgevingsplannen van je gemeente. En dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Zoek elkaar op en maak je samen sterk om de bescherming van je groene omgeving voor de toekomst te garanderen.

Want iedereen kan reageren op de omgevingsvisies en -plannen van gemeenten. Sterker nog: gemeenten moeten inwoners daarvoor om inbreng vragen. Bij sommige gemeenten staat op hun website goed aangegeven hoe je kunt meepraten en dus het belang van natuur op de agenda kunt zetten, bij andere moet je wat meer zoeken naar de juiste informatie.

Zeker zo leuk is het om eerder al zelf initiatief te nemen en gemeenten op een goed spoor te zetten bij het opstellen ervan. We geven enkele voorbeelden. Vraag jullie gemeente te kiezen:

  • voor ecologisch bermbeheer via het nieuwe keurmerk ‘Kleurkeur’;
  • voor natuurinclusief bouwen;
  • voor herstel van houtwallen en poelen.

Sluit wanneer je inspreekt, of wanneer je zelf initiatief neemt, waar mogelijk aan bij de omgevingsvisie van jouw gemeente en bij actuele onderwerpen zoals de klimaatcrisis en insectensterfte. Kijk goed naar de haalbaarheid van je voorstel. Ook is het goed om te benadrukken dat een groene, natuurrijke omgeving ook de kwaliteit van leven van ons mensen positief beïnvloedt. Wij hebben recht op een groene, diverse leefomgeving voor onszelf en toekomstige generaties.

Informatie en inspiratie

Om je bij dit alles te helpen hebben de samenwerkende groene organisaties de website http://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/ ingericht. Hier vind je informatie over de Omgevingswet en hoe jij via deze wet kan opkomen voor natuur en milieu. Er zijn tools te vinden die je helpen om zelf op te komen voor natuur en milieu in je leefomgeving. Je kunt er webinars terug luisteren en je vindt er ThemaWegwijzers met concrete tips en handvatten voor het uitoefenen van invloed rond de thema’s Bouw, Basiskwaliteit Natuur, Landschap, CO2 & energie en Landbouw. Ook voegen we voorbeeldbrieven toe waarmee je de gemeente gericht kunt bestoken. De eerste Wegwijzer is gereed en staat op de site. De komende maanden komen daar steeds meer Wegwijzers bij en ook een digitale cursus over de Omgevingswet.

Hopelijk doe jij ook mee om jouw en onze eigen leefomgeving leefbaar te houden voor natuur en mens!

Zie voor meer informatie over de Omgevingswet ook deze website van de Rijksoverheid: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.

Omgevingswet