Menu
Sluiten

Bestrijdingsmiddelen gevonden midden in de natuur

5 juni 2020

Bij een onderzoek in de Drentse natuur zijn 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden door het burgerinitiatief Meten=Weten. Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap zijn geschrokken van deze resultaten. Uitkomst van de metingen in natuurgebieden is dat overal, ongeacht de afstand tot de omliggende landbouwgebieden, een cocktail van bestrijdingsmiddelen is aangetroffen. Deze stoffen horen niet in de natuur en het is verontrustend dat deze bestrijdingsmiddelen op een zo grote schaal zijn aangetroffen. Het is op dit moment onbekend wat de impact daarvan op insecten en het bodemleven is. Dit vraagt om nader onderzoek.

Oproep aan minister Schouten

De besmetting van natuurgebieden is uiterst zorgwekkend en roept veel vragen op. Het onderzoek hiernaar moet niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van natuurorganisaties en betrokken burgers. We vragen minister Schouten met klem om hier diepgaand onderzoek naar te laten uitvoeren.

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt in natuurbeheer. Bestrijdingsmiddelen zijn, in de landbouw, gericht op het doden van o.a. insecten, planten en schimmels. Het beheer van natuurgebieden is juist gericht op het beschermen van kwetsbare planten en dieren. De gebieden waar de middelen nu zijn gevonden zijn al tientallen jaren in beheer als natuur. De stoffen moeten dus vanuit omliggende gebieden in de natuur terecht zijn gekomen. Onafhankelijke wetenschappers, eco-toxicologen van de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden, bevestigen onze zorgen over de aanwezigheid van deze stoffen.

Onderzoek

In september 2019, zijn door Meten=Weten op 18 verschillende plekken in natuurgebieden monsters genomen van planten en op 6 plekken in mest (schaap en rund). De monsters zijn, volgend aan de heersende windrichting, genomen vanaf de rand van het natuurgebied richting de kern van dat gebied. Dit in de vooronderstelling dat er met het vergroten van de afstand tot landbouwgebieden (soms meer dan 4 km) een afname zichtbaar zou zijn van de concentratie en hoeveelheid aangetroffen middelen. Dat blijkt niet het geval.

 

Bestrijdingsmiddelen gevonden midden in de natuur

 

Daarmee lijkt het er op dat deze bestrijdingsmiddelen dusdanig vluchtig en mobiel zijn dat ze zich over grote afstand kunnen verplaatsen en ook midden in de natuur terecht kunnen komen.

In totaal gaat het om 31 verschillende middelen waarvan maximaal 15 per monster.
 

 “Wij willen dat er vervolgonderzoek komt om deze uitkomsten te kunnen duiden. Daartoe moeten wetenschappers de mogelijkheid krijgen om toegepast onderzoek te doen om daardoor zicht te krijgen op de aanwezigheid en schadelijkheid van deze stoffen en de eventuele gevolgen daarvan op de natuur

 

Meten = Weten

De onderzoekers van Meten=Weten, verontruste burgers, doen iets unieks. In plaats van uit te gaan van de gangbare rekenmodellen nemen zij monsters in het veld om de daadwerkelijke aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen te bepalen. In 2018 deden ze dat in hun eigen woonomgeving, moestuinen en groenstroken. In september 2019 hebben ze in samenwerking met Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap monsters genomen in de natuur. De natuurgebieden die zijn bemonsterd liggen, op één na,  allen binnen Natura 2000 gebieden of een Nationaal Park en zijn al decennia in beheer als natuurgebied.

Geschrokken beheerder Natuurmonumenten

Ruud Kreetz, de gebiedsmanager van Natuurmonumenten die een deel van deze gebieden in beheer heeft reageert geschrokken. “Ook zonder dat we de resultaten precies kunnen duiden is het beangstigend te zien dat er midden in onze natuur een cocktail van bestrijdingsmiddelen wordt gevonden. Die stoffen horen daar niet. We kennen allemaal de feiten over de insectensterfte en hier in het Dwingelderveld hebben we dat, door langlopend onderzoek aan loopkevers, zelf kunnen vaststellen. De afname bedraagt bijna 80%. Ik schrik als ik zie dat sommige bestrijdingsmiddelen zich over grote afstand verplaatsen en zich door een buffer van bos niet laten tegenhouden. Wij voelen ons onmachtig, want we kunnen er in ons beheer niks tegen doen.

Monsters zijn genomen in het: Dwingelderveld, Holtingerveld, Leggelderveld en het Wapserveld, het Doldersummerveld, Uffelter Binnenveld, Drouwenerzand en de Gasterse Duinen.

In het nieuws

  • NOS - Bestrijdingsmiddelen uit landbouw gevonden in Drentse natuurgebieden

  • Trouw - Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden bereikt