Menu
Sluiten

Brief gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties over wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

1 december 2020

Begin december a.s. debatteert de Tweede Kamer over het herziene wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Namens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties (Natuurmonumenten, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Greenpeace, SoortenNL, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, de Natuur- en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds) gaat er een brief uit waarin wordt aangegeven welke aanpassingen van het wetsvoorstel zij noodzakelijk achten om de achteruitgang van de natuur zo spoedig mogelijk te stoppen en om te buigen in herstel. Link naar de brief.