Menu
Sluiten

Droogte in onze natuurgebieden

21 juli 2022

Droogte in onze natuurgebieden

De hitte valt deze dagen niet te negeren. Extreme droogte teistert inmiddels meerdere regio’s in Europa. Ook in Nederland is het neerslagtekort weer hard opgelopen. Dit groeiseizoen behoort inmiddels tot de 5% droogste sinds het begin van de metingen. En opnieuw vormt de droogte een bedreiging voor onze natuurgebieden. Die ene bui tussendoor zal op veel plaatsen gezien de weersverwachtingen voor de komende weken niet genoeg zijn.

De effecten van droogte zijn alweer goed te merken in onze natuurgebieden. De grondwaterstanden dalen nu snel tot kritische lage niveaus voor natte natuurtypes zoals hoogvenen, broekbossen en natte schraallanden. Vooral daar waar nog geen structurele waterhuishoudkundige maatregelen zijn uitgevoerd is dat merkbaar doordat de kwelstroom naar de natte natuurgebieden wegvalt of de wegzijging uit de natte natuurgebieden naar de omgeving te groot is. Er vallen ook meer (bovenlopen van) beken, vennen en poelen droog. Door de lage rivierafvoeren vallen er ook nevengeulen van de grote rivieren droog. Dat is nadelig voor het waterleven. In de laagveengebieden wordt meer water ingelaten om de peilen op niveau te houden en inklinken te remmen. Het nadelig bijeffect daarvan is wel dat dit water voedselrijker is waardoor de omstandigheden voor karakteristieke laagveensoorten kunnen verslechteren. Verder neemt op heiden, in droge bossen en in duinen het risico op natuurbranden toe.

Bij dreigende droogval van natuurgebieden moeten noodmaatregelen direct beschikbaar zijn. Bij een tekort aan water dienen droogtegevoelige natuurgebieden bij de waterverdeling voorrang te krijgen op het beschikbare oppervlakte- en grondwater. Zo kan onomkeerbare schade aan natuur door – in gebieden met wateraanvoer –voorkomen worden. Lokaal helpt het - voor de korte termijn- om stuwen dicht te zetten en het maaien van waterplanten uit te stellen om de waterstanden zo lang mogelijk hoog te houden. Beregening van landbouwgrond bij natuurgebieden dient gestopt te worden.

 

Droogte in onze natuurgebieden

Langdurige droogte afgewisseld met een overmaat aan neerslag in korte tijd en nattere winters lijken een terugkerend verschijnsel te worden onder invloed van de klimaatverandering. Meer duurzame maatregelen zijn nodig: het overschot aan zoetwater niet meteen afvoeren maar juist langer vasthouden na de winter, een hoger waterpeil in en rondom natuurgebieden aanhouden en overschakelen op andere gewasteelten die minder water vragen.

Zie ook de thema pagina Droogte en natuur op onze website: https://www.landschappen.nl/standpunten/droogte-en-natuur

Actuele informatie met betrekking tot droogte is onder meer beschikbaar op de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat, waaraan LandschappenNL meewerkt. : Online Waterberichtgeving | Rijkswaterstaat (rws.nl)