Menu
Sluiten

Een gezond Nederland is de toekomst

3 april 2024

Woensdag 3 april sprak LandschappenNL met de informateurs. Samen met organisaties Natuurmonumenten en Natuur en Milieu gaven zij de boodschap mee dat de waarde van een groene en gezonde leefomgeving voorwaardelijk is voor de toekomst van een leefbaar Nederland.

In het gesprek met Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf ging het om het collectieve belang van natuur. De natuur is er slecht aan toe, de water- en luchtkwaliteit staan steeds meer onder druk en dit kost ons land miljarden, nog los van de gezondheidsschade. Nederland staat voor grote uitdagingen die de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden.  

Een van deze grote uitdagingen is het omvormen van bestaande landbouw naar een natuurinclusieve landbouw. Hank Bartelink (LandschappenNL). ‘We willen een lans breken voor de landbouwtransitie. Vergroening van de landbouw is onmisbaar voor een rijke natuur en een gezond streekeigen landschap. En dat is de basis voor een leefbaar en gezond Nederland.’ 

Natuurwinst laat de economie bloeien 

De manier waarop we nu ons landbouwsysteem hebben ingericht, leidt tot buitensporige kosten vanwege vervuiling, verspilling en uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarvoor verschillende groene organisaties en instanties al van tevoren gewaarschuwd hebben, heeft het land inmiddels miljarden gekost en het eind is nog niet in zicht. Veel ondernemers die in technologische innovaties investeerden betreuren dit inmiddels, omdat de gewenste effecten uitblijven. De natuur herbergt alle oplossingen en investeringen hierin verdienen zichzelf altijd ruimschoots terug, met de gewenste resultaten.  

Als de in het vorige coalitieakkoord afgesproken plannen alsnog zouden worden uitgevoerd, dan kan Nederland weer van het stikstofslot af. Plannen van provincies kunnen dan worden uitgevoerd, Nederland wordt veiliger als het gaat om klimaatproblemen en bedrijven kunnen weer bouwen op een betrouwbare overheid. Tientallen bedrijven (o.a. IKEA en Unilever) riepen al eerder op om de Natuurherstelwet te steunen uit economisch belang. De opbrengsten worden geschat op 129 miljard met daar tegenover een investering van 76 miljard. Tel uit je (natuur)winst.

Een gezond Nederland is de toekomst

Inbreng 

LandschappenNL heeft verschillende punten ingebracht bij de informateurs. Hierbij in elk geval het gegeven om de koplopers te ondersteunen en dus ook het Nationaal Programma Landelijk gebied en het Transitiefonds overeind te houden. Bartelink: “We hebben de informateurs er hopelijk van kunnen overtuigen dat een mooi landschap en een gezonde leefomgeving onmisbaar zijn voor de toekomst van Nederland. Natuur is niet links, of rechts, natuur is voor iedereen. Het is van belang voor onze samenleving dat Nederland gezond is: wij willen ons schone drinkwater voor iedereen beschikbaar houden, onze vruchtbare bodems nog jaren behouden, kortom: een gezond Nederland met een betrouwbare overheid. We zitten hier niet om gelijk te krijgen, maar juist om te voorkomen dat we gelijk krijgen. “