Menu
Sluiten

Gelderse Erfgoedpartners slaan handen ineen

14 februari 2018

Woensdag 7 februari hebben zes erfgoedpartners in Zutphen een convenant getekend waarmee zij hun intensieve samenwerking bekrachtigen. Met de samenwerking willen zes erfgoedpartners zorgen dat de erfgoedsector sterk blijft en een adequaat antwoord heeft op een veranderende vraag. Naast de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen wordt de Erfgoed Alliantie gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken en de provincie Gelderland.

Gelderse erfgoedsector in verandering 
Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering, en overdracht van vakmanschap op jonge mensen, zijn aan de orde van de dag. Die meer maatschappelijke invulling stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen.

Kennis delen, samen werken
De Erfgoed Alliantie partners leveren, ontwikkelen, bundelen en ontsluiten betrouwbare en hoogwaardige kennis en advies over de erfgoedsector, voor overheid en professionals (gemeenten, architecten, aannemers) en voor monumenteneigenaren. Zij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sector door innovatie en opleiding van vakmensen. De Erfgoed Alliantie wordt geen zelfstandig instituut, maar is een intensieve samenwerkingsvorm tussen de betrokken partners.

Vraagbaak voor monumenteneigenaren
De Erfgoed Alliantie ziet diverse taken voor zich weggelegd, zoals ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een ingang/ vraagbaak voor monumenteneigenaren inclusief een (digitale) kennisbank, zorgdragen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen en de erfgoedsector begeleiden in de overgang naar de nieuwe omgevingswet. Tot slot hopen zij te kunnen bijdragen aan ontwikkelingen in het vakgebied.

Bron: Geldersch Landschap & Kasteelen