Menu
Sluiten

Greenchoice draagt bij aan herstel van het Drentse Hunzedal

22 mei 2023

In 2021 zijn Greenchoice en LandschappenNL een samenwerking aangegaan, dit met als doel een bijdrage te leveren aan natuurherstel door middel van een groene laadpasactie. Bij iedere laadsessie doneert Greenchoice 5 ct van het starttarief aan een natuurherstelproject van Landschappen. De opbrengst van deze groene laadpasactie wordt besteed aan natuurherstel bij een van de provinciale Landschapsorganisaties. De bijdrage wordt specifiek ingezet voor herstel van het beekdallandschap van de rivier de Hunze in Drenthe.

Meer leefruimte voor vogels, bever en otter

Het Drentse Landschap is al vele jaren bezig met herstel van de natuur in het Hunzedal. Gebieden zijn aangekocht en ingericht, samen met andere partners zoals het waterschap, gemeenten en provincie Drenthe. Met als resultaat herstel van natte grasland- en moerasvegetaties en een toename van het aantal vogels en de terugkeer van bever en otter. Om een aaneengesloten beekdallandschap rond de Hunze te realiseren is verdere herinrichting van deelgebieden nodig. Mede dankzij de bijdrage van Greenchoice kan verder worden gewerkt aan deze herinrichting.

Aanplant van heggen

Door het aanbrengen van struweel (o.a. meidoorn) met omrastering op diverse plekken in het gebied Elzenmaat, ontstaat meer variatie in beplanting en in het extensief begraasde gebied. Deze verbetering van leefruimte zorgt dat insecten en vogels hiervan profiteren. In het moerasgebied zijn al sloten gedempt met als doel vernatting. Dit levert spectaculaire effecten op, op het gebied van herstel van hooiland- en moerasvegetaties. Een aantal sloten staat nog op het programma om te dempen of te verontdiepen. Het betreft met name enkele watergangen in het centraal gelegen  gebied met een totale lengte van 600 m. 

Herstel elzensingels

Om de natuur te behouden is beheer nodig. Dit gebeurt door het snoeien en terugzetten van enkele elzensingels die nog onderhoud nodig hebben. Deze singels bevinden zich onder meer in de deelgebieden Torenveen en Elzemaat. Het gaat om een totale lengte van ca. 200 meter. Met het uitvoeren van deze inrichtings- en beheermaatregelen zal de kwaliteit van natuur en landschap in het Hunzedal verder toenemen.

Greenchoice zal naast een bijdrage aan de herinrichting de komende jaren ook een bijdrage uit nog komende laadpasacties leveren aan het beheer van het beekdallandschap van de Hunze.

Greenchoice draagt bij aan herstel van het Drentse Hunzedal