Menu
Sluiten

Het Zuid-Hollands Landschap stapt samen met zes andere natuur- en milieuorganisaties naar de rechter.

11 april 2022

Veertien jaar na de aanleg van de Tweede Maasvlakte is de noodzakelijke en wettelijk verplichte compensatie voor verloren gegane zeenatuur, nog steeds niet gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende vergunning en daarmee komt de overheid de gemaakte afspraak over natuurcompensatie niet na. De zeven natuurorganisaties willen dat het ministerie het oorsponkelijke plan voor een zeereservaat alsnog gaat uitvoeren. Daarbinnen moet bodemberoerende visserij worden uitgebannen en kan de natuur zich herstellen. Voor meer informatie:

Natuurcompensatie Maasvlakte II niet uitgevoerd: stap naar rechter - Het Zuid-Hollands Landschap (zuidhollandslandschap.nl)