Menu
Sluiten

Mogelijke vermeende belangenverstrengeling bij IKL

23 maart 2021

Maandagavond 22 maart jl. publiceerde de NRC een artikel over mogelijke vermeende belangenverstrengeling bij stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen. De krant plaatst vraagtekens bij de wijze waarop subsidies voor groen en bos zijn besteed en de rol die onder andere directeur Herman Vrehen daarin speelt. LandschappenNL is geschokt door het bericht. De aantijgingen zijn ernstig, en vragen om gedegen onderzoek.

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen is een van de twintig provinciale organisaties die deel uit maken van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Op aangeven van de Raad van Toezicht van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen is een onafhankelijk extern onderzoek geïnitieerd over de eventuele integriteitsschendingen bij de stichting. In afwachting van dit onderzoek kan LandschappenNL nog geen verdere informatie geven over de gevolgen van deze situatie.

Integriteit is een groot goed. Uitgangspunt voor LandschappenNL is dat geld bestemd voor natuur en landschap transparant, doeltreffend en rechtmatig wordt ingezet. We zijn dan ook blij dat de Raad van Toezicht tot een extern onderzoek heeft besloten, en dat het Centraal Bureau Fondsenwerving, Toezichthouder Goede Doelen, hier bij betrokken wordt. We wachten de uitkomsten van die onderzoeken af.

 

Contact: Dr Ir H.H. Bartelink, directeur-bestuurder van LandschappenNL