Menu
Sluiten

Nationale Omgevingsvisie definitief

11 september 2020

Vandaag heeft minister van Binnenlandse Zaken Ollongren de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze NOVI geeft de prioriteiten aan voor de inrichting van Nederland en hoe keuzes in de uitvoering daarvan tot stand moeten komen.

Volgens LandschappenNL bevat de NOVI een aantal goede uitgangspunten zoals het principe dat voortgebouwd zal worden op de bestaande landschappen en dat kenmerken en identiteit van de regio centraal staan. Ook de toegenomen aandacht voor meer groen in onze directe leefomgeving zien we als positief. Alles hangt echter af van de wijze waarop een en ander in de uitvoering tot stand zal komen. Daarvoor biedt de NOVI veel ruimte.

Het is goed dat er een beleidsstuk ligt waarbij begrippen als gebiedsgericht, geïntegreerd en samenwerking de boventoon voeren en de rol van landschap een belangrijke plek heeft. Maar de echte keuzes moeten nog in de gebieden gemaakt worden. Daardoor is de NOVI niet meer dan een richtinggevend kader waarvan het resultaat ongewis is.

Meer weten?