Menu
Sluiten

Nieuwe tool voor bestrijding reuzenberenklauw

29 oktober 2020

Er is een nieuwe tool ontwikkeld om de reuzenberenklauw efficiënter te beheren of te bestrijden. In de Leidraad beheer reuzenberenklauw is de beschikbare kennis over de beheersing en bestrijding van deze invasieve exoot gebundeld en toegankelijk gemaakt. Het doel van de leidraad is beheerders te helpen om de bestrijding van de reuzenberenklauw efficiënter aan te pakken.

De leidraad geeft handvatten voor de bestrijding van de reuzenberenklauw en geeft een compact overzicht van alles wat daarbij komt kijken. Met onder andere aandacht voor herkenning, achtergrondinformatie, inventarisatie, plan van aanpak en diverse bestrijdingsmethodes. Ook het belang van een gecoördineerde aanpak wordt benadrukt.

De leidraad is opgesteld door CLM Onderzoek & Advies en Landschapsbeheer Flevoland en is mogelijk gemaakt door de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. 

De link naar de PDFversie van de Leidraad