Menu
Sluiten

Reactie op brief Gedeputeerde Staten van Limburg inzake IKL

17 juni 2021

Vandaag, donderdag 17 juni, stuurde Gedeputeerde Staten van Limburg (momenteel in de persoon van gouverneur Johan Remkes) een brief aan Provinciale Staten waaruit blijkt dat de provincie geen overbruggingskrediet voor stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) beschikbaar zal stellen. Dat verzoek kwam voort uit de kwetsbare financiële positie van IKL, die verder verslechterd is als gevolg van de ophef die eind maart ontstond over vermeende belangenverstrengeling van de oud directeur-bestuurder van IKL.

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen is een van de twintig provinciale organisaties die deel uit maken van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Een samenwerkingsverband van 20 provinciale organisaties, die zich inzetten voor natuur en landschap en de betrokkenheid van burgers en vrijwilligers daarbij.

Integriteit is voor ons een groot goed. Uitgangspunt van LandschappenNL is dat geld dat bestemd is voor natuur en landschap transparant, doeltreffend en rechtmatig wordt ingezet. We zijn dan ook blij dat de Raad van Toezicht van IKL destijds (eind maart) tot extern onderzoeken heeft besloten, en dat het Centraal Bureau Fondsenwerving, Toezichthouder Goede Doelen (CBF), hierbij betrokken is. Of er daadwerkelijk, en in welke mate, sprake is van belangenverstrengeling bij IKL, is ons intussen nog steeds niet duidelijk: we hebben nog niet kunnen beschikken over de resultaten van de door de Raad van Toezicht van IKL uitgezette onderzoeken.

We zullen ons inspannen, samen met o.a. de provincie Limburg, om te bezien hoe de goede dingen die IKL deed voor natuur en landschap, de komende jaren een vervolg kunnen krijgen.

Voor de medewerkers van IKL betekent dit alles een onzekere toekomst. Collega-organisaties hebben de afgelopen tijd hen dan ook een hart onder de riem gestoken.

Contact: Dr Ir H.H. Bartelink, directeur-bestuurder van LandschappenNL