Menu
Sluiten

Roadmap Afrikaanse varkenspest aangeboden aan minister Schouten

27 mei 2020

Woensdag 27 mei heeft de Taskforce Roadmap Afrikaanse Varkenspest een rapport aangeboden aan minister Schouten. LandschappenNL is als lid van de Taksforce medeondertekenaar van het rapport. Als de Afrikaanse Varkenspest wordt vastgesteld bij wilde zwijnen of gehouden varkens in Nederland heeft dit grote gevolgen. Om deze kans verder te verkleinen is de taskforce hiermee aan de slag gegaan. Afgelopen jaren zijn daarom al veel maatregelen genomen en acties ingezet om de kans op introductie van AVP in Nederland te verkleinen. Om deze kans verder te verkleinen is in juni 2019 een taskforce ‘preventie AVP’ aan de slag gegaan. Het resultaat van de inspanningen van deze groep zijn zestien aanbevelingen, verdeeld over vier thema’s, en één algemene aanbeveling.

Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest (AVP) wordt veroorzaakt door een virus dat varkens (het gedomesticeerde varken en het wild zwijn) en andere varkensachtige soorten kan besmetten. Infectie van gedomesticeerde varkens en wilde zwijnen leidt vaak tot ernstige ziekteverschijnselen, veelal met de dood tot gevolg. De ziekte was al decennia niet meer in de Europese Unie (EU) vastgesteld, met uitzondering van Sardinië (Italië) waar de ziekte voorkomt sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Roadmap

In deze roadmap hebben het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Producentenorganisatie varkenshouderij (POV), de provincies Limburg (LI), Gelderland (GLD), Noord-Brabant (NB) en Overijssel (OV) en de terreinbeherende organisaties (TBO’s), t.w. Natuurmonumenten (NM), LandschappenNL en Staatsbosbeheer (SBB), acties uitgewerkt die zijn gericht op de preventie van een besmetting met AVP in de varkenshouderij en in wilde zwijnenpopulaties.

Er zijn vier thema’s geïdentificeerd om verder uit te werken: 1) de varkenshouderij, 2) wilde zwijnen, 3) menselijk handelen en 4) bestrijden aan de bron. Per thema is een overzicht gegeven van het bestaande instrumentarium en lopende acties, van optimalisatie van het instrumentarium en van eventuele nieuwe maatregelen of instrumenten. Ook is een schatting gegeven van de duur en de kosten van de acties die worden voorgesteld en wie de uitvoering van elke actie oppakt.

De roadmap richt zich uitsluitend op de preventie van introductie van AVP. De bestrijding van AVP is geen onderdeel van deze roadmap.

Roadmap Afrikaanse varkenspest

  • Download de roadmap Preventie introductie Afrikaanse varkenspest.