Menu
Sluiten

Stichting Het Utrechts Landschap koopt grond aan langs de Lek bij Vianen

14 februari 2018

De Stichting Het Utrechts Landschap heeft dankzij ruim 800 donateurs die ruim 39.000 euro beschikbaar stelden 3 hectare voormalige landbouwgrond kunnen aankopen in de Middelwaard aan de Lek bij Vianen. De drie percelen in de uiterwaard langs de rivier zullen voorgoed omgevormd worden tot natuur. 

De Middelwaard bevat behalve een recreatieplas en een gedeelte dat afgesloten is voor mensen. De drie percelen die Het Utrechts Landschap heeft aangekocht worden tot dusver gebruikt voor het telen van mais en het weiden van schapen. De terreinbeheerder streeft naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur. Minder versnippering leidt tot een beter leefgebied voor planten en dieren. Daarnaast verwacht Het Utrechts Landschap de bodemkwaliteit sterk te kunnen verbeteren, wat essentieel is voor de ontwikkeling van het natuurgebied.

De aangekochte percelen zijn nu arm aan soorten. Door overbemesting komt er te veel stikstof en fosfaat in het grondwater terecht, wat schadelijk is voor de omliggende natuur. Daarom is het volgens Het Utrechts Landschap belangrijk om deze gebieden een natuurbestemming te geven. Niet alleen wordt het leefgebied voor planten en dieren dan groter, de bodemkwaliteit wordt verbeterd en daar heeft het gehele ecosysteem profijt van.

Bron: GroeneRuimte