Menu
Sluiten

Uitspraak Hof van Justitie inzake vermeende staatssteun

4 september 2020

De Europese Commissie heeft in 2015 een reeds jaren geleden beëindigde subsidieregeling voor de aankoop en bescherming van natuurgronden in Nederland goedgekeurd, en geoordeeld dat deze regeling (‘de PNB-regeling’) verenigbaar was met de regels van de interne markt. Het Gerecht heeft in 2018, na een beroep tegen dat goedkeurende besluit door de VGG e.a., geen inhoudelijk oordeel geveld, maar geoordeeld dat de Commissie op grond van de procedureregels voor dit besluit een andere onderzoeksprocedure had moeten volgen. Het Europese Hof onderschrijft vandaag dat oordeel van het Gerecht. Daarbij doet het Europese Hof geen inhoudelijke uitspraak over de voormalige subsidieregeling. De uitspraak gaat niet in op de vraag of er wel of geen sprake was van ongeoorloofde staatsteun. Het Hof heeft uitsluitend bevestigd dat er een procedureel gebrek kleeft aan het Commissiebesluit uit 2015. Natuurmonumenten en de 12 provinciale Landschappen vertrouwen erop dat een nieuwe onderzoeksprocedure door de Europese Commissie er opnieuw toe zal leiden dat de oude subsidieregeling wederom wordt goedgekeurd. De natuurorganisaties worden hierin bijgevallen door de Nederlandse Staat.

We hopen dat wij spoedig deze tijdrovende procedure achter ons kunnen laten en weer alle aandacht te richten op het behouden en versterken van de natuur in Nederland. Dat doen we samen met talloze particuliere natuurbeschermers in ons land waar we uitstekend mee samenwerken.

Voor meer informatie of vragen: Marjolein Koek