Menu
Sluiten

Voorstel om groen erfgoed te beschermen in de Tweede Kamer aangenomen

23 juni 2020

Het aandeel wilde bomen en struiken in Nederland is problematisch laag. Daar komt bij dat de kwaliteit van het overige deel onvoldoende is om ons goed te beschermen tegen plagen, ziekten en extreme weersveranderingen. Gelukkig is er aandacht voor gevraagd in de Tweede Kamer en zal er, mede dankzij een verzoek van D66, een plan komen om ons groen erfgoed te beschermen, te kennen en te vermeerderen.

LandschappenNL is ook verheugd dat dit verzoek, in de vorm van een motie van de heer De Groot (D66) deze week is aangenomen in de Kamer. De motie doet een verzoek om na te gaan hoe de laatste bronbestanden van in Nederland nog aanwezige autochtone bomen en struiken (minder dan 3%) effectief kunnen worden beschermd. Daarnaast wordt verzocht om samen met deskundigen, betrokken organisaties en marktpartijen, een plan van aanpak te maken hoe autochtoon plantmateriaal toe te passen en hoe dit van de nodige garanties en kwaliteitscontroles te voorzien.

De motie kon rekenen op brede steun van de Tweede Kamer. Alle partijen hebben het voorstel gesteund, op de PVV en FvD na.

LandschappenNL heeft samen met de VNC een brief gestuurd aan het ministerie van LNV om aan te geven dat beide organisaties graag meedenken in het vervolgtraject. Aangezien er ook betrokkenheid van het ministerie van OCW wordt verwacht, is dit ministerie een kopie van de brief toegestuurd.  

 

Voorstel om groen erfgoed te beschermen in de Tweede Kamer aangenomen