"Hier kan eventueel een mooie quote"

Aanpak Eikenprocessierups

09-07-2019 -

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland zitten momenteel (veel) behaarde rupsen. Bij aanraking met de brandharen van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s.

Toename aantal rupsen
De toename van het aantal rupsen wordt veroorzaakt door het veranderende klimaat en door het feit dat er steeds minder natuurlijke vijanden in de natuur aanwezig zijn. De insecten en vogels die de rups eten zijn de afgelopen decennia fors in aantal achteruit gegaan. Onder meer door het gebruik van gifstoffen in de land- en tuinbouw en door de verzuring van de bodem door overbemesting.  

In onze gebieden
De boswachters en beheerders van onze provinciale organisaties houden de eikenbomen goed in de gaten. De rupsen zijn onderdeel van het ecosysteem, met hun eigen rol. Voor koolmeesjes zijn de rupsen een feestmaal waardoor ze genoeg te eten hebben. Onze provinciale organisaties grijpen daarom het liefst zo min mogelijk in.

Bij enorme overlast door de eikenprocessierups wordt er wel wat aangedaan. Een gespecialiseerd bedrijf voert dit uit. De methode die hier doorgaans bij gebruikt wordt, is het uitzuigen van de nesten. Ook wordt er in sommige gebieden preventief biologische behandelingen uitgevoerd. Dit gebeurt met het benevelen van de betreffende bomen met een oplossing met daarin de nematode Steinernema feltiae. Dit microscopisch kleine wormpje, ook aaltje genoemd, is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Dit werkt over het algemeen afdoende. Deze behandeling wordt terughoudend uitgevoerd, omdat ook andere rupsensoorten dan de eikenprocessierups getroffen kunnen worden.

Gezondheid
Bij de eikenprocessierups zit het venijn niet in de spreekwoordelijke staart maar in de haartjes. De rug van de rups is bedekt met heel veel pijlvormige, voor het oog nauwelijks zichtbare brandhaartjes met weerhaken. Als de rups zich bedreigd voelt, dan schieten die haartjes los. Daar zit het venijn. Als je de haartjes inademt, op je huid of in je ogen krijgt dan kun je allerlei klachten krijgen, waaronder jeuk die in het ergste geval weken kan aanhouden. Niet alleen als ze zich bedreigd voelen, komen de haartjes vrij. De rupsen gebruiken de haartjes ook om het nest af te schermen. Als het heel hard waait, dan neemt de wind ze mee en kan je er nietsvermoedend mee in aanraking komen bijvoorbeeld tijdens het fietsen of wandelen. Op Thuisarts.nl kun je lezen wat je kunt doen als je in aanraking bent gekomen met de haartjes van de eikenprocessierups.