"Hier kan eventueel een mooie quote"

Advies Europees Hof: pas Programma Aanpak Stikstof aan

26-07-2018 -

De Advocaat-Generaal van het Europees Hof concludeerde gisteren dat natuurgebieden die lijden onder een stikstofoverschot, beter moeten worden beschermd. Dat betekent onder andere dat bedrijven in de omgeving van die gebieden meer moeten doen om hun stikstofuitstoot te beperken. Daarnaast mag nabij deze gebieden alleen ruimte worden gegeven aan economische ontwikkelingen wanneer dat niet nadelig is voor de natuur. Natuurmonumenten, Natuur & Mileu, Natuur- en Milieufederaties, LandschappenNL, SoortenNL en De Vlinderstichting en pleiten hier al langer voor en zijn blij met het advies. Binnen enkele weken doet het Europese Hof definitief uitspraak.