"Hier kan eventueel een mooie quote"

Ben Huisman benoemd als directeur bestuurder van Het Flevo-landschap

07-05-2018 -

De Raad van Toezicht van Het Flevo-landschap is verheugd om na een zorgvuldig proces de heer Ben Huisman met ingang van 1 september 2018 te hebben benoemd als directeur bestuurder van Het Flevo- landschap. Ben Huisman is thans directeur bij de Unie van Bosgroepen. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij IVN, als regiodirecteur Zuid-Nederland. Hij volgt Martin Jansen op.

Ben Huisman ziet er naar uit om samen met de vele relaties in Flevoland de natuur nog mooier te maken en dichter bij de mensen te brengen. Hij vindt het een geweldige uitdaging om, naast de kerntaken van behouden, beschermen en ontwikkelen van bestaande natuur, zich in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Het Flevo-landschap werkt aan Gezonde natuur in een levend landschap; voor, met en door Flevolanders. Naast het goed uitvoeren van de kerntaken heeft Het Flevo-landschap de ambitie om enerzijds nog meer bezoekers te trekken en anderzijds wil Het Flevo-landschap laten zien wat haar werk voor de natuur betekent. Dat kan uitstekend in de programmering van twee focusthema’s : ’groen en gezond’ en ‘streek en voedsel’. Daarnaast zullen de komende jaren de projecten uit het Programma Nieuwe Natuur Flevoland in uitvoering worden genomen: nieuwe natuur op het Wereld Erfgoed Schokland, het Urkerveld, de Gouden randen langs de Pampushout en Noorderwold-Eemvallei ten zuidoosten van Almere.

Ben Huisman verheugt zich op een goede samenwerking met de vele relaties in Flevoland rond de vele activiteiten van het Flevo-landschap.

De Raad van Toezicht wenst Ben Huisman veel succes om samen met medewerkers en vrijwilligers en gesteund door de begunstigers, bedrijfsvrienden, overheden en vele andere organisaties, Flevoland iedere dag mooier te maken.