"Hier kan eventueel een mooie quote"

Gemeente Assen krijgt 150 bij-vriendelijke bomen en struiken

06-03-2019 -

Dankzij de actie van supermarktketen Lidl, waar klanten hun statiegeld konden doneren voor bij-vriendelijke bomen, krijgt de gemeente Assen op woensdag 13 maart een kleine 150 bomen en struiken. Op deze dag worden tevens nestelplekken voor wilde bijen gecreëerd en er wordt een Drents bloemenmengsel gezaaid. De activiteiten vinden plaats op de geluidswal langs de A28 in de wijk Baggelhuizen. De plantactie is onderdeel van het project Nederland Zoemt dat in Drenthe wordt gecoördineerd door Landschapsbeheer Drenthe.

Wethouder Janna Booij, leerlingen van de Van Lievelandschool en betrokken inwoners gaan op 13 maart de bomen en struiken planten, maken met grasplaggen en leemhoudend zand een natuurlijk bijenhotel en zaaien een Drents bloemenmengsel. Landschapsbeheer Drenthe is verantwoordelijk voor de organisatie van de plantactie en zorgt voor het plantgoed, de schoppen en overige benodigdheden. Tijdens de plantactie worden bij-vriendelijke bomen en struiken geplant zoals de eenstijlige meidoorn, de zwarte bes en de geoorde wilg. Tevens worden er een drietal fruitbomen geplant.

Bij-vriendelijke gemeente
In juli 2018 is de gemeente Assen uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente dankzij hun inzet voor wilde bijen. De gemeente plant de laatste jaren steeds meer planten, bloembollen en bomen en de bermen worden op ecologische wijze gemaaid en beheerd. In de gemeente zijn 63 wilde bijensoorten waargenomen. Het bij-vriendelijk inrichten van de geluidswal is een mooie bijdrage voor deze wilde bijen.

Nederland Zoemt
In 2017 is dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij Nederland Zoemt gestart. Dit landelijke project moet het voedselaanbod en de nestgelegenheid van wilde bijen structureel vergroten. Dat gebeurt onder andere door het aanleggen van bloemrijke stroken of weiden, het creëren van open zandplekken en het plaatsen van (natuurlijke) insectenhotels. In Drenthe wordt op veel verschillende plekken gewerkt voor de wilde bij.

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu en wordt mogelijk gemaakt door de extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Meer informatie is te vinden op www.nederlandzoemt.nl