"Hier kan eventueel een mooie quote"

'Help schaapherder die het financieel moeilijk heeft'

12-12-2015 -

Naar aanleiding van het NOS nieuwsbericht 01-12-2015

LandschappenNL herkent de problematiek van de traditioneel werkende herders met kuddes zeldzame schapenrassen. Verschillende provinciale Landschappen onderhouden eigen schaapskuddes en hebben zodoende de nodige ervaring met betrekking tot het inzetten van kuddes ten behoeve van het terreinbeheer. Wij delen dan ook de conclusie dat er sprake is van een veel bredere maatschappelijke relevantie van schaapskuddes dan alleen op het vlak van natuurwaarden.

Wij staan er voor open met de traditioneel werkende herders naar duurzame oplossingen te zoeken. Daarbij kan gedacht worden aan additionele financiering voor de additionele waarden die gecreëerd worden.

LandschappenNL attendeert geïnteresseerden graag op de crowdfunding-actie die het Gilde van Traditionele Schaapherders heeft opgezet om schaapherders te steunen die in financiële nood zijn geraakt.

Steun de Schaapherders

Bekijk het filmpje hieronder: