"Hier kan eventueel een mooie quote"

Het Landschap verbindt ons

01-10-2019 -

Wij stellen aan u voor: Jeanet Kullberg,  studeerde Sociale en Historische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde bij onderzoeksinstituut OTB in Delft op de woonlastenproblematiek van sociale minima. Nu werkt ze inmiddels 17 mooie jaren voor het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ten slotte is ze één van onze sprekers op het Landschapssymposium.

Dit jaar is het thema van het landschapssymposium van LandschappenNL Landschap en Klimaat. Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, landbouwtransitie en energietransitie, zetten het landschap in de schijnwerpers. Jeanet Kullberg gaat ons meenemen in haar onderzoek naar de Nederlandse identiteit en Landschap.

Kullberg: “Onze identiteit is namelijk sterk verweven met de heroïsche strijd tegen het water, terwijl klimaatverandering, met onder meer zeespiegelstijging tot gevolg, ons tot een andere verhouding tot het water dwingt: werken met in plaats van tegen het water. Tegelijkertijd verbindt het Nederlandse landschap ons in sterke mate. Dit element van onze nationale identiteit speelt nauwelijks een rol in brede publieke debatten, heel anders dan recente tradities als zwarte Piet of de Islam in Nederland, waarover juist enorm gedebatteerd wordt. Het landschap verandert in rap tempo, vaak niet ten goede. Het gaat ons allemaal aan dus het is urgent om samen uit te zoeken hoe we het graag zien.”

We stelden Jeanet Kullberg de vraag met welk inzicht ze de deelnemers van het symposium naar huis wilt laten gaan?
Daar antwoordde zij op dat we zuinig moeten zijn op het landschap, omdat het ons verbindt. Er is verschil in binding naar gelang de leeftijd; jongere mensen voelen die verbinding minder. Oudere mensen juist meer, maar zij spreken ook vaker in nostalgische termen: ‘vroeger was het veel mooier’. Voor jonge mensen is de klimaatthematiek uiterst relevant en urgent al handelt niet iedereen daarnaar. Bij de vormgeving van het landschap is zowel de cultuurhistorische waarde, de nog zichtbare wordingsgeschiedenis dierbaar, als de toekomstbestendigheid van het geheel. Dat maakt het debat zo relevant voor alle Nederlanders, jong en oud.

 

Laten we er allen toe bijdragen dat het landschap -ook buiten onze vakkringen- de aandacht en urgentie krijgt die het verdient.

 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het landschapssymposium? Vergeet dit dan niet!