"Hier kan eventueel een mooie quote"

IKL en Nieuwland maken landschapsinventarisatie

26-02-2016 -

In opdracht van de provincie Limburg hebben IKL en Nieuwland een kwaliteitsslag gemaakt in het basisregistratiesysteem voor landschapselementen. Dankzij dit gedetailleerd geografisch gebiedsbestand kan IKL samen met o.a. vrijwilligers het Limburgse cultuurlandschap ontwikkelen, beter monitoren en in stand houden voor toekomstige generaties. 

De stichting IKL zet zich in de provincie Limburg in voor het cultuurlandschap. Dit doet de organisatie door kleine landschapselementen zoals poelen, heggen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden en houtwallen te beheren. Voor IKL is het eerste prioriteit te weten waar de landschapselementen zich bevinden en wat daar gedaan moet worden om deze te behouden. Het vastleggen van informatie over geografische gebieden gebeurt in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). 

Tot voor kort had IKL, andere natuurorganisaties, gemeenten, provincie en waterschappen elk een eigen informatiesysteem. De manier van vastleggen, classificatie, kwaliteit van de meting en bestandstypen was daarbij verschillend. Een eenduidig GIS-bestand voor de hele provincie zorgt echter voor meer duidelijkheid, een betere kwaliteit en betere communicatie. In opdracht van de provincie Limburg heeft IKL daarom een kwaliteitsslag gemaakt in deze datasystemen, door alle bestanden samen te voegen en eenduidig te benoemen. Nieuwland Geo-informatie heeft daarvoor de gegevens gedigitaliseerd.

Zie voor het resultaat van deze landschapsinventarisatie de site van Nieuwland.