"Hier kan eventueel een mooie quote"

Klimaatbestendig landschap

18-10-2019 -

Wij stellen aan u voor: Peter Glas, studeerde biologie en Nederlands recht in Leiden. Hij is werkzaam geweest in verschillende functies in onderzoek en advies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares) en bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie VROM. In 2003 werd hij benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. Daarnaast was hij in de periode 2004-2015 lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan 2010-2015 als landelijk voorzitter. En per 1 januari 2019 is hij benoemd tot deltacommissaris. Ten slotte is Peter Glas ook één van onze sprekers op het Landschapssymposium.

Dit jaar is het thema van het landschapssymposium van LandschappenNL ‘Landschap en Klimaat’. Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, landbouwtransitie en energietransitie zetten het landschap in de schijnwerpers. Met de gevolgen van klimaatverandering maar ook met de gevolgen van extremere weersomstandigheden. Peter Glas vertelt wat dit betekent voor het landschap.

Het Deltaprogramma omvat elk jaar nieuwe voorstellen voor maatregelen op gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Het is ons nationale antwoord op de gevolgen van klimaatverandering en weersextremen. De maatregelen landen altijd ergens in het landschap, in het buitengebied en in de bebouwde omgeving. Het Deltaprogramma is daarmee – naast een wateropgave - ook een ruimtelijke opgave! Zorg voor het landschap en de ruimtelijke kwaliteit ervan verdient daarbij aandacht. Zo heeft het creëren van bijvoorbeeld meer waterberging of van het versterken van een dijk uiteraard effect op het landschap. En andersom is het belangrijk om bij landschapsontwikkeling rekening te houden met de opgaven van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Als deltacommissaris wil Peter Glas daar vanuit zijn wettelijke rol, en vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid, aan bijdragen.

We stelden Peter Glas de vraag: Met welk inzicht zou u de deelnemers van het symposium naar huis willen laten gaan?
“Het Deltaprogramma biedt als nationaal programma een verbinding tussen alle overheidslagen in elke regio. De focus ligt op waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Er liggen grote kansen om deze doelen te verbinden met andere transities (energie, landbouw, natuur, biodiversiteit, woningbouw, infrastructuur) en als we het goed doen kan de landschappelijke kwaliteit er ook bij winnen.”

 

“Zorg dat bij elke schop in de grond dit op een klimaatbestendige en waterrobuuste manier gebeurt. Als het ‘nieuwe normaal’. En vraag je niet af wat je van anderen wilt krijgen, maar wat je zelf kan bijdragen.”

 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het landschapssymposium? Vergeet dit dan niet!