"Hier kan eventueel een mooie quote"

Kring-loop voor Boeren, Burgers, Banken, Bouwers en Biodiversiteit

18-12-2019 -

Op dinsdag 14 januari 2020 doen Boeren, Burgers, Bouwers en Banken samen mee aan de kring-loop. Doel van de wandeltocht is ondersteuning voor de kringloopvisie en een start om daar gezamenlijk aan te werken, met alle sectoren en alle ketenpartijen.

De afgelopen jaren worden we in hoog tempo geconfronteerd met een reeks crises die één ding gemeen hebben: ons intensieve landbouwsysteem. Het gaat om de biodiversiteitscrisis, de fosfaatcrisis, de bodemcrisis, de veenweidecrisis en nu natuurlijk de stikstofcrisis. Korte termijn oplossingen van deze crises worden vooral gezocht in kleine verschuivingen van de norm binnen bestaande kaders. Een echte oplossing wordt niet geboden. De stikstofcrisis is een symptoom van hetzelfde probleem: een landbouwsysteem dat zodanig geïntensiveerd is dat het de draagkracht van onze ecosystemen ver overschrijdt. Met een enorme achteruitgang van insecten en boerenlandvogels tot gevolg.

Een daadwerkelijke transitie in de landbouw is de enige manier om hier structureel uit te komen. Die transitie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van de boeren, de politiek, de industrie en de burger. Daarom organiseren we de kring-loop voor Boeren, Burgers, Banken, Bouwers en Biodiversiteit! De kring-loop vindt plaats direct na het kerstreces van de tweede kamer, om het nieuwe jaar in te luiden, een jaar waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een kringloopsamenleving!

Kijk voor meer informatie over de kring-loop en aanmelden op https://www.dewegvooruit.nl/.