"Hier kan eventueel een mooie quote"

Landschap in de Invoeringswet Omgevingswet

11-03-2019 -

De Tweede Kamer heeft op 7 maart de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. Daarmee is de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving geregeld. Daarnaast biedt deze invoeringswet de mogelijkheid voor aanvullingen.

Een ingebracht amendement door de Kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks) en Henk van Gerven (SP) over het toevoegen van het Europese Landschapsverdrag (verdrag van Florence) werd aangenomen. Dit is belangrijk, ook om beleid rond landschap beter te kunnen borgen. Een motie van dezelfde partijen over het uitvoeren van een landsdekkende monitoring van landschap haalde het echter niet en werd verworpen. LandschappenNL is blij met de aandacht voor het landschap en over de monitoring wordt ook nog verder gepraat op het ministerie, om dit toch verder vorm te kunnen geven. Voor het amendement hebben gestemd: GroenLinks, SP, ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD, DENK en VVD.  Voor de motie hebben gestemd GroenLinks, SP, ChristenUnie, D66, PvdA, PvdD en DENK.