"Hier kan eventueel een mooie quote"

LandschappenNL steunt verzet tegen aantasten open kustlandschap

11-01-2016 -

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil de regels voor bebouwing langs de kust versoepelen. De plannen hebben al veel reacties opgeroepen van verontruste burgers en maatschappelijke organisaties, die vrezen dat deze ten koste gaan van de kwaliteit van dit kwetsbare landschap. Ook in politiek opzicht is er veel weerstand tegen dit voornemen, onder andere van coalitiepartij PvdA. De minister zelf stelt dat het maar om beperkte activiteiten gaat en wijst er op dat uiteindelijk provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Ruimtelijke Ordening.

Campagne Beschermdekust.nl
Al enige tijd loopt de campagne Beschermdekust.nl van natuur- en milieuorganisaties in Zeeland en Zuid-Holland, mede op initiatief van het Zeeuwse Landschap. Men ziet de plannen voor bouwprojecten op de stranden en duinen eilanden langs de hele Nederlandse kust als paddenstoelen uit de grond schieten.

LandschappenNL steunt verzet 
LandschappenNL steunt het verzet tegen het aantasten van het open kustlandschap. Het behoud van de kwaliteit van de Nederlandse kust is niet alleen een provinciale kwestie, maar beslist ook een nationale zaak. Uit de vele verontruste reacties in de diverse (sociale) media blijkt hoe groot de waardering is voor het behoud van dit bijzondere landschap. Dat is een signaal dat de minister niet kan negeren.

Dubbele boodschap 
Zij geeft nu expliciet ruimte aan bouwprojecten om de plaatselijke of regionale economie te stimuleren, maar legt wel de verantwoordelijkheid voor behoud van natuur en landschap bij provincies en gemeenten. Hiermee wordt een dubbele boodschap afgegeven. Als ze dat al willen, dan is het voor provinciale en gemeentelijke besturen niet makkelijk de rug recht te houden om projectontwikkelingen tegen te gaan. Zelfs bij het bestaande verbod op bouwen blijkt er een wildgroei te zijn van bouwinitiatieven. Het is kortzichtig om te denken dat meer vrijheid om te bouwen economische ontwikkeling bevordert, terwijl het juist de rust, ruimte en ongereptheid van de kust is die een grote aantrekkingskracht heeft op toeristen uit binnen- en buitenland. De spreekwoordelijke kip met de gouden eieren dus.

Overdragen van verantwoordelijkheid 
Het overdragen van verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening naar lagere overheden is naar onze mening niet verkeerd. Het zou echter goed zijn om het uitgangspunt van een onbebouwde kust als grondslag  te nemen en dit ook wettelijk vast te leggen. Dit om te voorkomen dat er een weg wordt ingeslagen waarop we niet meer terug kunnen keren. Bij uitstek zijn onze duinen en stranden kandidaat  om aangewezen te worden als beschermde provinciale landschappen zoals de nieuwe wet Natuurbescherming mogelijk maakt.

Bekijk hieronder het filmpje van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu