"Hier kan eventueel een mooie quote"

LandschappenNL wil landschapselementen in hectarevergoeding GLB

04-06-2018 -

LandschappenNL heeft met LTO Nederland, VNC, BoerenNatuur en een viertal andere partners een brief verstuurd naar minister Schouten van LNV om er op aan te dringen landschapselementen mee te nemen in de directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). In de huidige tranche van het GLB heeft Nederland landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte van de directe betalingen aan individuele boeren gehouden. Omringende landen als België, UK, Duitsland en Frankrijk nemen landschapselementen wel als subsidiabel op en erkennen daarmee dat zij een structureel onderdeel zijn van de agrarische bedrijfsvoering. Het belang van dergelijke elementen voor natuur, biodiversiteit w.o. insecten en landschap staat buiten kijf en boeren die de hectares die zij daarvoor inzetten moeten deze ook uitbetaald krijgen, aldus de opstellers van de brief. De ondertekenende organisaties willen met betrokken partijen en het ministerie, in overleg over de wijze waarop het opnemen van landschapselementen in het GLB geïmplementeerd kan worden.