"Hier kan eventueel een mooie quote"

Landschapsbeheer Friesland: Hagen en houtwallen in Friesland

01-12-2017 -

In de hoger gelegen delen van Friesland zijn in totaal ruim drieduizend kilometer 'dykswallen' en elzensingels te vinden. Dykswallen zijn houtwallen van een paar meter breed, met een enorme variatie in begroeiing: van zomereiken tot wilde rozen. Uit onderzoek van ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga blijkt dat die oude landschapselementen een enorme biodiversiteit vertegenwoordigen.

Bijzonder landschap
Landschapsbeheer Friesland en het collectief van agrarische natuurverenigingen 'Noardlike Fryske Walden' maakt zich sterk voor behoud van deze landschapselementen. Zeker gezien de discussie rond 'Landschapspijn' en de teloorgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied, kunnen de wallen en singels een belangrijke positieve bijdrage leveren. De agrarische natuurverenigingen pleiten dan ook voor een speciaal 'landschapsfonds', om de financiering van het meerwerk dat in het behoud van de wallen gaat zitten duurzaam te kunnen regelen.

Vroege Vogels Radio 
Luister hier het radiofragment: Hagen en houtwallen in Friesland.