"Hier kan eventueel een mooie quote"

Motie bescherming landschapselementen unaniem aangenomen

27-03-2019 -

LandschappenNL is blij met het feit dat in de Tweede Kamer een motie is ingediend om landschapselementen beter te gaan beschermen. Deze motie is door Tjeerd de Groot (D66) en heeft de steun gekregen van alle politieke partijen.
 
Het is mooi dat het belang van landschapselementen door alle partijen gedeeld wordt en tegelijk ook dat de boeren steun ontvangen voor het beschermen en onderhouden hiervan. Mede door eerdere inzet van verschillende partijen, was de regering al begonnen met voorbereidingen om de hectarevergoedingen niet alleen voor productiegronden maar ook voor landschapselementen van toepassing te laten zijn, bij inwerkingtreding van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit zou oorspronkelijk per 1 januari 2020 ingaan, maar onlangs kwam de inschatting dat dit zeer waarschijnlijk een jaar later wordt. 
Omdat landschapselementen van groot belang zijn voor het landschap en de biodiversiteit, heeft D66 met deze motie een goed signaal af kunnen geven aan Minister Schouten (LNV). De Groot roept in zijn motie de regering op om “in overleg met de provincies te treden om te bezien wat nu al, vooruitlopend op het nieuwe GLB, zou kunnen om landschapselementen beter te beschermen”. Met de overgrote steun voor deze motie ligt nu de actie bij het Ministerie en binnenkort ook bij de provincies. En daarbij is de betrokkenheid van de landschapsorganisaties die zich hier bij uitstek mee bezig houden natuurlijk ook onmisbaar.