"Hier kan eventueel een mooie quote"

Natuur en Landbouw vervlechten

10-10-2019 -

Wij stellen aan u voor: Jan Willem Erisman,  volgde in Voorburg de HTS opleiding Chemische Technologie. Na zijn studie verrichte hij metingen en maakte modellen voor de bepaling van de depositie van verzurende stoffen en promoveerde in 1992 met dit werk aan de Universiteit van Utrecht. In 2009 tot 1 oktober 2019 was hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU en sinds 2012 is hij directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut. Ten slotte is hij ook één van onze sprekers op het Landschapssymposium.

Dit jaar is het thema van het landschapssymposium van LandschappenNL ‘Landschap en Klimaat’. Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, landbouwtransitie en energietransitie zetten het landschap in de schijnwerpers. Jan Willem Erisman deelt met ons zijn visie over de rol van de landbouw in het Nederlands landschap.

Nederland heeft een heel uniek afwisselend landschap met prachtige gebieden. Maar op kwaliteit gaat het helaas achteruit. Van het landschap wordt 70% beheerd door de landbouw. De landbouw heeft samen met andere stakeholders een belangrijke rol om het landschap weer op kwaliteit te brengen en te blijven onderhouden. Dit verbindt Jan Willem Erisman met het landschap. Hij spreekt daarover ook zijn zorg uit: de druk op het landschap is groot.

Met het volgende inzicht zou Jan Willem Erisman de deelnemers van het landschapssymposium naar huis willen laten gaan:
“Voor het landschap is het belangrijk het soort landbouw dat je kiest. Mijn boodschap zou zijn natuurinclusieve landbouw en dan rekening houdend met het landschap. Nu wordt er nog te veel gekeken naar maximalisatie van de productie in de landbouw tegen zo laag mogelijke kosten. Terwijl je eigenlijk zou moeten kijken naar hoe je productiemiddelen, zoals bodem, hydrologie en landschap zoveel mogelijk kan inzetten om te komen tot de voedselproductie in Nederland. En misschien moeten we heroverwegen hoe we de landbouw met de natuur bewuster kunnen inrichten. Een goede ruimtelijke ordeningsplanning op basis van bodem en landschap lijkt mij essentieel voor de toekomst.”

 

“Hoe kunnen we natuur en landbouw meer met elkaar vervlechten met landschap en bodemkwaliteit als uitgangspunt? Het lijkt mij waardevol om dit gezamenlijk te kunnen oppakken.”

 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het landschapssymposium? Vergeet dit dan niet!