"Hier kan eventueel een mooie quote"

Natuur wórdt verstikt

27-08-2019 -

‘De natuur verstikt’ kopt de Telegraaf zaterdag - en werkgeversvoormannen wekken de suggestie dat de natuur economische ontwikkeling onmogelijk maakt. We zouden daarom maar genoegen moeten nemen met minder natuur in ons land.

Een opmerkelijke redenering. We produceren teveel stikstof met zijn allen. Dat is slecht voor onze gezondheid èn voor de natuur. Dat is feitelijk en onomstreden en kan niet zo blijven doorgaan. Nu blijkt dat het terugdringen van stikstofuitstoot onvoldoende resultaat oplevert, kun je inderdaad besluiten om gewoon door te gaan met vervuilen en genoegen te nemen met slechte lucht en minder natuur. Je kunt óók besluiten de harde feiten onder ogen te zien. Niet gedogen maar inzetten op reductie van stikstof. Koel analyseren wat de beste oplossing is, om daarna aan de slag te gaan. Dàt is de enige manier om ons land groen en dus welvarend te houden. Een land dat zich blijft ontwikkelen en niet op slot gaat of hoeft.

Marc van den Tweel – directeur Natuurmonumenten
Hank Bartelink – directeur LandschappenNL