"Hier kan eventueel een mooie quote"

Niet bouwen op het strand en in de duinen

19-01-2016 -

Landschap Noord-Holland is fel tegenstander van het verder bebouwen van het strand en de duinen. Net als 12 andere natuurorganisaties. Samen overhandigen ze op 19 januari een brief met hun grieven aan de Tweede Kamer, in de hoop dat de parlementsleden het besluit van het kabinet terugdraaien. Het gevoel van vrijheid, ongereptheid en ruimte zijn unieke eigenschappen van de kust. Ze zijn belangrijk voor mens en natuur maar ook voor de economie.

Tweede Kamer kan bouwen tegenhouden
Op 18 december nam de Ministerraad het ontwerpbesluit dat het voortaan makkelijker maakt te bouwen in de kuststrook. Het besluit nam de planologische beperkingen weg voor bebouwing op het strand, in de duinen, op zeedijken en het aangrenzende achterland. De natuurwetgeving, waar het kabinet op vertrouwd, reikt niet ver genoeg om het kustlandschap te beschermen. Het parlement heeft de kans op 21 januari tijdens het Algemeen Overleg Omgevingswet de plannen tegen te houden.

Bedreigingen in Noord-Holland
Dertien natuurorganisaties pleiten daarom voor duidelijke regels om de landschapswaarden, rust, ruimte, en weidsheid van de kust te beschermen. In Noord-Holland liggen er tal van plannen klaar die de ongereptheid bedreigen: strandhuisjes op veel meer plaatsen dan nu, strandpaviljoens die jaarrond blijven staan, huisjesparken achter de duinen, hotels in de zeereep, strandbungalows, etc.

Doe mee!
Betuig uw bezorgdheid en word hier 'baywatcher'. De site bevat ook een overzicht van de bouwplannen.

Deze natuurorganisaties zijn bezorgd over de verrommeling van de kust: Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, Wereld Natuurfonds, Waddenvereniging, LandschappenNL, Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming, Vereniging Kust & Zee en Stichting de Noordzee.Foto: Henk van Bruggen