"Hier kan eventueel een mooie quote"

Petitie totaalverbod neonicotinoiden: steun de bijen!

28-02-2018 -

Uit eerder bericht bleek dat er voldoende milieuvriendelijke alternatieven zijn voor neonicotinoïden en fipronil. Deze insecticiden, al in gebruik sinds de jaren negentig, veroorzaken bijensterfte. De wilde bijen hebben nu - meer dan ooit - onze stem hard nodig! Dit blijkt ook uit de Bijenwerkdag op 9 en 10 maart. In de tweede helft van maart stemt de EU over een totaalverbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen?

Recent benoemden de VN het gebruik van pesticiden als een schending van het mensenrecht op gezondheid. Acht landen, waaronder Engeland en Frankrijk, spreken zich uit voor een totaalverbod op deze neonicotinoïden. Op basis van het nieuwe inzicht, dat we 75% van de insectenbiomassa in de afgelopen 27 jaar zijn kwijt geraakt, heeft Engeland zijn standpunt herzien. Er is dus alle reden voor Nederland om hetzelfde te doen. Maar dan moeten we nu wel in actie komen!

De neonicotinoïden zijn een klasse van insecticiden, die inmiddels wereldwijd een marktaandeel hebben van 25-40%, terwijl ze ook in extreem kleine hoeveelheden aanzienlijke consequenties hebben voor de overlevingskansen van insecten. We weten allemaal dat naast de grote bloemarmoede in ons land, herbiciden en insecticiden de cruciale bedreiging vormen voor een robuuste biodiversiteit van planten, vogels en insecten.

In de Nationale Bijenstrategie ligt de focus op 'Bed and Breakfast' voor wilde bijen, niet op de schadelijke effecten van herbiciden en insecticiden. Nederland Zoemt richt zich op burgers en gemeenten, niet op een bijvriendelijke landbouw. Deze leemte kunnen we nu gezamenlijk opvullen door ons uit te spreken voor een totaalverbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid in buitenteelten in de EU.

Een totaalverbod betekent een gigantische stap naar een gezonde, schone landbouw en een vitale natuur. En dát is wat we allemaal - mensen en dieren - nodig hebben, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving.

Wil jij als organisatie mede-afzender worden van deze petitie?

Stuur dan een bericht aan: steundebijen@gmail.com en zet de petitie uit onder je achterban zodra deze online is. Spread the word!

Naar verwachting gaat de petitie op 23 februari online en worden de resultaten aangeboden aan minister Carola Schouten op 14 maart.

Steun de bijen is een initatief van o.a. Heimans en Thijsse Stichting, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (UU), Bee Foundation, De Bijenstichting en The Pollinators.