"Hier kan eventueel een mooie quote"

Reactie op Trouw artikel “Boer wil verduurzamen om uit de crisis te komen”

04-07-2018 -

Op deze website kunt u alle verhalen over De Staat van de Boer lezen, het grootste opinieonderzoek ooit onder 2300 agrariërs:

Meer dan de helft van de boeren vindt dat agrarische bedrijven niet langer moeten focussen op de export maar moeten kiezen voor ‘natuurinclusieve’ landbouw waarin wordt ‘samengewerkt’ met de natuur, uiteindelijk zonder bestrijdingsmiddelen. Ruim 70 procent vindt het niet langer acceptabel dat de natuur onder druk komt te staan door nog intensievere landbouw en veeteelt.

Uit de resultaten komt naar voren dat boeren een koerswijziging willen. Hoewel slechts 6 procent van de onderzochte agrariërs biologisch werkt, wil een grote meerderheid van de ‘gangbare’ boeren de overstap maken naar een duurzamere bedrijfsvoering. Die is in hun ogen niet alleen minder vervuilend, maar ook economisch sterker. Driekwart van hen wil bij verandering samenwerken met kritische groene organisaties.

Nederlandse boeren en boerinnen zijn toe aan een grootschalige vernieuwing van de sector. Meer dan 80 procent wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen tien jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw.