"Hier kan eventueel een mooie quote"

Symposium Natuur en gezondheid: van pilot naar systeemverandering

02-10-2017 -

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, helpt bij herstel, verhoogt geluk en vermindert stress. Steeds meer onderzoeken en pilots onderstrepen deze positieve effecten van natuur op de gezondheid. Toch verloopt de inzet van natuurgerichte interventies in de reguliere zorg, van preventie tot behandeling en nazorg, maar moeizaam. Het is tijd voor een systeemverandering. Wat is daar voor nodig? Welke rol spelen groene organisaties hierin? Wat kunnen we leren van de voorlopers in de zorg die de kracht van natuur benutten?
LandschappenNL, IVN en Staatsbosbeheer nodigen u uit om mee te denken over deze systeemverandering in de zorg tijdens het Landschapssymposium.

Aanmelden? Klik hier

PROGRAMMA

9.00 uur    Ontvangst
9.30 uur    Welkom door Hank Bartelink, LandschappenNL
9.45 uur    Pitchpresentaties door o.a. IVN, Landschap Noord-Holland, Sporters voor natuur en                         Landschap Overijssel
10.05 uur  Fons van der Lucht, programma coördinator Gezondheid in de Leefomgeving RIVM
10.30 uur  Harry Boeschoten, programma directeur Groene Metropool Staatsbosbeheer
10.55 uur  Pauze
11.15 uur  Hugo Backx, directeur GGD GHOR
11.40 uur  Henk Soorsma, hoofd openbare en jeugdgezondheidszorg ministerie VWS
12.05 uur  Annette Postma, procesregisseur natuur en gezondheid
12.20 uur  Vraag en aanbod onder leiding van buzzmaster Hester van Dijk
12.50 uur  Afsluiting - Hank Bartelink, LandschappenNL
13.00 uur  Lunch