"Hier kan eventueel een mooie quote"

Toelichting op bericht over leeggeroofde kievitsnesten

10-04-2017 -

Op dinsdag 10 april verscheen een bericht op nu.nl over leeggeroofde kievitsnesten. LandschappenNL geeft graag een toelichting op dit bericht.

Aanleiding
In Brabant werden recent dieven betrapt met kievitseieren. De eieren worden verkocht als delicatesse of machinaal uitgebroed om de jonge vogels te verkopen, aldus coördinator soortenbescherming Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap. In Noord-Brabant hebben Het Brabants Landschap en de politie actief de handen ineen geslagen om de toename van het aantal leeggeroofde nesten een halt toe te roepen.

Leeggehaalde nesten
Op basis van monitoring kan worden vastgesteld dat 30 nesten zijn leeggehaald door mensen. Hoe weten we dat? Het monitoren van weidevogelnesten gaat als volgt in zijn werk.

Vrijwilligers voeren gevonden nesten in in de database Boerenlandvogelmonitor van LandschappenNL om te weten hoe vaak nesten beschermd moesten worden en wat het uitkomstresultaat was. En om bij verloren gegane nesten te kunnen aangeven door welke oorzaak. Dat kan predatie zijn, maar ook landbouwactiviteiten of anderszins.

Tot nu toe (10 april 2017) hebben vrijwilligers 5.782 nesten van weidevogels ingevoerd in de database waarvan 5.257 kievitsnesten. Hiervan zijn er tot nu toe 558 verloren gegaan waarvan 377 door predatie. Bij de gepredeerde nesten ging het in 30 gevallen om nesten die werden leeggehaald door mensen. Daarvan lagen er 15 in Noord-Brabant en 11 in Gelderland.

Niet alle legsels worden direct bij vinden of controleren ingevoerd in de database. Een deel van de vrijwilligers werkt met administratieboekjes en voert de legsels in na het seizoen in de database. Daarom kan het daadwerkelijk op dit moment aantal gevonden en verloren gegane nesten hoger liggen dan de Boerenlandvogelmonitor nu aangeeft.


Verwerpelijk handelen
Het wegnemen van eieren is niet alleen verboden, maar natuurlijk ook zeer verwerpelijk. Weidevogels zoals kieviten gaan al decennia achteruit en dan is het onacceptabel als eieren worden weggenomen. Dat die eieren vervolgens worden uitgebroed en dat de vogels de rest van hun leven in kooien in achtertuinen van mensen moeten doorbrengen, tart het voorstellingsvermogen van elke rechtgeaarde vrijwilliger en ieder ander. Weidevogels horen in de vrije natuur en niet in gevangenschap te leven.


Markeer nesten met gps in plaats van stokken
Er zijn blijkbaar mensen die het niet kunnen laten om eieren van weidevogels weg te nemen uit het nest. Daar moet hard tegen worden opgetreden. Aan vrijwilligers het advies om nesten zo min mogelijk met stokken te markeren en zoveel mogelijk met GPS. Maak het ze niet makkelijk! Blijf verder goed letten op verdachte personen en meld het direct aan de politie als je iets verdachts ziet. Noteer nummerborden zodat de politie weet naar welke auto’s te zoeken. Voer gevonden nesten en eventuele verliesoorzaken ook zo snel mogelijk in in de Boerenlandvogelmonitor zodat we berichten tijdig kunnen ondersteunen met cijfers.