"Hier kan eventueel een mooie quote"

Tweede Kamerleden nemen oproep landschapselementen in GLB over

14-06-2018 -

De oproep van LandschappenNL met partners uit zowel de landbouw als natuurbescherming, om landschapselementen op te nemen in de hectarevergoedingen van het GLB (zie brief) heeft gehoor gekregen in de Tweede Kamer. We danken Roelof Bisschop (SGP), Jaco Geurts (CDA), Barry Madlener (PVV), William Moorlag (PvdA) en Tjeerd de Groot (D66) dan ook voor hun inbreng hierover tijdens het landbouwoverleg van dinsdag 12 juni jl. Mede dankzij hun inbreng en eerdere inbreng van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zal minister Schouten de mogelijkheden om landschapselementen in de GLB betalingen mee te nemen nader onderzoeken. De minister gaf aan dat het belang van landschapselementen “buiten kijf” staat en zegde toe in september de bevindingen hierover terug te koppelen.