"Hier kan eventueel een mooie quote"

Veel Nederlanders maken zich zorgen om bijensterfte

19-04-2018 -

In een onderzoek van PanelWizard waar door 816 mensen van 16 jaar en ouder hebben deelgenomen geeft meer dan twee derde van de respondenten aan zich zorgen te maken om de bijensterfte. Driekwart noemt het een ramp voor de voedselvoorziening als bijen uitsterven. Het onderzoek van PanelWizard gebeurde in opdracht van Nederland Zoemt, een samenwerking tussen Natuur & Milieu, IVN, LandschappenNL en Naturalis.

Bijna 80% van de respondenten vindt dat hun gemeente zich moet inzetten voor bijvriendelijk openbaar groen. De helft van de bijensoorten in Nederland is bedreigd. Dat komt met name door gebrek aan voedsel en nestgelegenheden als gevolg van intensieve landbouw en verstedelijking. Ook het strakke en efficiënte beheer van openbaar groen speelt de bij parten.

In Nederland leven bijna 360 bijensoorten, waarvan de honingbij en de hommel de bekendste zijn. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten dat er zoveel soorten zijn. Slechts 4% van de ondervraagden gaf het juiste antwoord. Meer dan de helft denkt dat er minder dan 25 soorten zijn. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan wel eens door een bij gestoken te zijn. Desondanks zet een derde van de respondenten de bij in de top 3 van dieren die men het liefst in de omgeving van het huis ziet. Alleen vogels, vlinders en egels zijn nog geliefder. Overigens weet een derde van de respondenten geen onderscheid te maken tussen een wesp en een wilde bij.

Om de bij te helpen overleven is onder andere meer kennis nodig over de bij. Nederland Zoemt roept daarbij de hulp in van alle Nederlanders. Aanstaand weekend organiseren de aangesloten organisaties de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen kan meedoen door een half uur met een speciaal telformulier in tuin of omgeving op zoek te gaan naar bijen. De resultaten worden meegenomen in wetenschappelijk onderzoek naar de bij.

Het rapport van het Onderzoek Nederland Zoemt is te vinden op de website van Natuur & Milieu.

bron: Natuur & Milieu, 17/04/18