Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Nieuws

Klimaatbestendig landschap

18-10-2019 - Wij stellen aan u voor: Peter Glas, studeerde biologie en Nederlands recht in Leiden. Hij is werkzaam geweest in verschillende functies in onderzoek en advies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares) en bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie VROM.... Lees meer

Samen voor het landschap

17-10-2019 - Afgaand op de krantenkoppen draait de wereld vandaag de dag om stikstof. Maar de werkelijkheid is complexer. LandschappenNL en BoerenNatuur willen deze uitdaging samen oppakken omdat we weten dat landbouw, natuur en landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Lees de gezamenlijke verklaring van BoerenNatuur en LandschappenNL.... Lees meer

Natuur en Landbouw vervlechten

10-10-2019 - Wij stellen aan u voor: Jan Willem Erisman,  volgde in Voorburg de HTS opleiding Chemische Technologie. Na zijn studie verrichte hij metingen en maakte modellen voor de bepaling van de depositie van verzurende stoffen en promoveerde in 1992 met dit werk aan de Universiteit van Utrecht.... Lees meer

Reactie LandschappenNL op Kabinetsbrief Stikstof

07-10-2019 - Op 4 oktober is de Kabinetsbrief Stikstof verschenen als reactie op het eerste rapport van de Commissie Remkes. Daarin schetst het Kabinet een aanpak voor de korte en de wat langere termijn, die zich ook richt op de verschillende sectoren de stikstofuitstoot in ons land veroorzaken.... Lees meer

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

04-10-2019 - Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen.... Lees meer