Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Nieuws

Natuurinclusieve landbouw, de landbouw van de toekomst!

04-07-2018 - Er wordt de laatste tijd veel gesproken óver boeren; LTO, LandschappenNL en BoerenNatuur stellen dat het de hoogste tijd is de boer zelf aan het woord te laten. De timing van Trouw, met het onderzoek ‘De staat van de Boer’, kon dus niet beter.... Lees meer

Reactie op Trouw artikel “Boer wil verduurzamen om uit de crisis te komen”

04-07-2018 - Meer dan de helft van de boeren vindt dat agrarische bedrijven niet langer moeten focussen op de export maar moeten kiezen voor ‘natuurinclusieve’ landbouw waarin wordt ‘samengewerkt’ met de natuur, uiteindelijk zonder bestrijdingsmiddelen.... Lees meer

Bezoek aan Munnikenland: schoolvoorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer

21-06-2018 - Op uitnodiging van de acht directeuren van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) heeft de deltacommissaris op 19 juni met hen gesproken over Natuurlijke Klimaatbuffers 2.0.... Lees meer

Tweede Kamerleden nemen oproep landschapselementen in GLB over

14-06-2018 - De oproep van LandschappenNL met partners uit zowel de landbouw als natuurbescherming, om landschapselementen op te nemen in de hectarevergoedingen van het GLB (zie brief) heeft gehoor gekregen in de Tweede Kamer.... Lees meer

LandschappenNL wil landschapselementen in hectarevergoeding GLB

04-06-2018 - LandschappenNL heeft met LTO Nederland, VNC, BoerenNatuur en een viertal andere partners een brief verstuurd naar minister Schouten van LNV om er op aan te dringen landschapselementen mee te nemen in de directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).... Lees meer