Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Nieuws

Natuurorganisaties ongerust over ‘nieuw' plan Zeeuwse Lagune

20-09-2017 - In een mede namens Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten ondertekende brief aan de raad van Noord-Beveland, spreek de ZMf ‘onze ernstige ongerustheid over het in uitvoering zijnde alternatievenonderzoek én over de ondoorzichtige besluitvorming rond de plannen Zeeuwse Lagune’ uit.... Lees meer

Negatief effect bodemdaling op kwelders Ameland door gaswinning baart It Fryske Gea zorgen

14-09-2017 - De kwelders van Ameland zakken als gevolg van gaswinning. Er komt te weinig zand en slik op de kwelders om de bodemdaling door gaswinning volledig te compenseren. Dat is één van de uitkomsten van 30 jaar monitoring die vandaag gepresenteerd werden. Dit baart It Fryske Gea ernstige zorgen vanwege de risico’s voor broedende vogels. Temeer daar de bodemdaling naar verwachting nog een aantal jaren zal door gaan.... Lees meer

Overdracht monumentale boerderijen van NAM aan Het Groninger Landschap

12-09-2017 - Onderhoud en instandhouding monumentale waarde veilig gesteld. De monumentale waarde van de boerderijen staat bij Het Groninger Landschap centraal. Bij monumenten in het aardbevingsgebied is er een dilemma tussen het creëren van een veilige woonsituatie door versterking en het handhaven van de monumentale waarde. Bij de drie boerderijen vindt alleen bouwkundige versterking plaats als dat nodig is voor het behoud van de monumentale waarde.... Lees meer

Definitief programma Beheerdersdag 2017 online

08-09-2017 - Het definitieve programma voor de Beheerdersdag van vrijdag 29 september staat online. De inhoud van het programma is afgestemd op actuele onderwerpen en thema's die interessant en leerzaam zijn voor de Nederlandse bos- en natuurbeheerders. Naast de boeiende workshops is er ook veel netwerktijd. De Beheerdersdag vindt dit jaar opnieuw plaats op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd, een zeer inspirerende locatie.... Lees meer

De Grutto gered?

06-09-2017 - Goed nieuws voor de weidevogels: onderzoek van Wageningen UR naar Weidevogelscenario’s laat zien dat met extra geld de gruttopopulatie in Nederland kan worden gered. Het is dus mogelijk. Maar daar is politieke wil voor nodig. LandschappenNL ondersteunt de oproep van Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl  aan het nieuwe kabinet hier positief over te besluiten en de (bescheiden) middelen die hiervoor nodig zijn, daadwerkelijk te reserveren.... Lees meer