Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Nieuws

‘De natuur gaat naar de knoppen: start stikstof-reductie NU!

02-10-2019 - Als we in Nederland niet NU een serieus begin maken met stikstof-reducerende maatregelen, gaat veel biodiversiteit definitief verloren en holt de kwaliteit van het landelijk gebied verder achteruit. Veel schade is reeds aangericht: soorten verdwijnen, landschappen verarmen, het milieu vervuilt. De schade aan de natuur leidt tot verwoestijning van ons buitengebied. ... Lees meer

Het Landschap verbindt ons

01-10-2019 - Wij stellen aan u voor: Jeanet Kullberg,  studeerde Sociale en Historische Geografie aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde bij onderzoeksinstituut OTB in Delft op de woonlastenproblematiek van sociale minima. Nu werkt ze inmiddels 17 mooie jaren voor het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ten slotte is ze één van onze sprekers op het Landschapssymposium.... Lees meer

25 partners tekenen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

30-09-2019 - Een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel vandaag voor. Geen loze krabbel, want partners van het Deltaplan committeren zich aan positieve actie voor het herstel van biodiversiteit. ... Lees meer

Plan voor 10 miljoen bomen in Nederland valt in de prijzen

27-09-2019 - De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk maken met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties. Dit maakte de Loterij vandaag bekend tijdens de Klimaatstaking in Den Haag. Stichting de Natuur en Milieufederaties wil met ‘Plan Boom’ werken aan een gezond klimaat in een groene omgeving. LandschappenNL is samen met de 20 provinciale organisaties uitvoerend partner van Plan Boom. De aanplant van bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied verkleint de CO2-uitstoot maakt de leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.... Lees meer

Integrale gebiedsaanpak - reactie op rapport Commissie Remkes

25-09-2019 - Vandaag is het eerste rapport van de Commissie Remkes verschenen. Daarin schetst zij een aanpak voor de korte termijn, als reactie op het vonnis van de Raad van State om de vergunningverlening rond natuurgebieden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof te vernietigen. De commissie heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag hoe de vergunningverlening in en om natuurgebieden op korte termijn weer op gang te krijgen. In een later stadium komt de vraag aan de orde hoe en op welke manier er een alternatief te bedenken is voor de PAS. Daarover zal de commissie later rapporteren. ... Lees meer