Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Landschapsbeheer Nederland

Landschapsbeheer Nederland heeft mede aan de basis gestaan van het nieuwe samenwerkingsverband LandschappenNL. Per 1 januari 2016 zijn alle activiteiten van Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL. Op 4 april 2018 heeft het bestuur besloten de resterende middelen terug te geven aan de provinciale organisaties en de stichting op te heffen. De stichting is met ingang van 1 mei 2018 opgeheven. Als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting is LandschappenNL aangewezen.

Naam: Landschapsbeheer Nederland
Fiscaal nummer: 8053.43.398.8.01 Opgeheven 
KVK-nummer: 41193254 Opgeheven 
IBAN: NL27 RABO 0125 9865 64 Opgeheven 

Postadres/bezoekadres: 
Postbus 31                Landgoed Oostbroek
3730 AA De Bilt          Bunnikseweg 27
                                 3732 HV De Bilt

 

Jaarbericht 2014

Onze missie
Landschapsbeheer Nederland staat voor ons landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Landschapsbeheer Nederland is een maatschappelijke organisatie, die in samenwerking met partners, zorg draagt voor een kwalitatief en kwantitatief duurzaam landschap, met vanzelfsprekende aandacht voor erfgoed en biodiversiteit, als ruimte om te werken, te wonen, te recreëren en te verblijven.

Onze boodschap
Samen voor ons landschap. Landschapsbeheer Nederland is het samenwerkingsverband van 11 provinciale organisaties Landschapsbeheer dat zich inzet voor het behoud en ontwikkeling van ons landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Het landschap vraagt om duurzaam beheer, zodat we er nu en in de toekomst van kunnen genieten. Wij werken samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheden, via projecten en lobby.

Namen en functies bestuursleden
De provinciale organisaties Landschapsbeheer hebben ieder hun eigen bestuur, met een afgevaardigde per landsdeel in het bestuur van Landschapsbeheer Nederland.

De heer M. Knol
(Voorzitter)

De heer J.A.M. Vos

De heer F. Koster
(secretaris/penningmeester)


De heer H. Waalkens
 

Mevrouw M. Ebbens