Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Over LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

Onze kerntaken
- Beleidsbeïnvloeding op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau
- Relatiebeheer en fondsenwerving ten bate van de provinciale organisaties
- Faciliteren van de onderlinge samenwerking van de provinciale organisaties
- Zichtbaarheid vergroten van de provinciale organisaties op landelijk niveau
- Zakelijke dienstverlening aan de provinciale organisaties

Onze missie
Het faciliteren en ondersteunen van de provinciale organisaties door bovenprovinciaal en landelijk belangen te behartigen, en zodoende een significante bijdrage te leveren aan ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, en de betrokkenheid van burgers daarbij.

Werkorganisatie
De werkorganisatie LandschappenNL bestaat uit:
- Beleidsbeïnvloeding en lobby
- Communicatie, marketing en relatiebeheer
- Bedrijfsvoering

Provinciale organisaties
In elke provincie is een Landschapsbeheer stichting en een provinciaal Landschap actief. In drie provincies (Noord-Holland, Overijssel en Brabant) zijn de Landschapsbeheerstichtingen en de provinciale Landschappen gefuseerd en vormen één werkorganisatie.

Directeur-bestuurder
De werkorganisatie van LandschappenNL wordt geleid door dr. ir. H.H. (Hank) Bartelink, directeur-bestuurder.  

Beloning Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht van LandschappenNL ontvangen geen bezoldiging. Ook worden en zijn aan de leden van de RvT geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Raad van Toezicht (RvT)

 

 

De heer mr. A. van der Meer (voorzitter)

Mevrouw M. Ebbens

Mevrouw A. Edelenbosch

De heer drs. F. Koster

De heer drs. H. Dijksma

De heer H. Waalkens

Mevrouw mr. W. Raab

De heer J. Vos


Bezoldiging directie
De werkorganisatie van LandschappenNL wordt geleid door een directeur-bestuurder. LandschappenNL neemt deel aan de Raam CAO Bos & Natuur, ondernemersdeel De Landschappen. De directeur is ingeschaald in schaal 12, met een arbeidstoelage. Het jaarinkomen van de directeur blijft ruim onder het maximum volgens de VFI Beloningsregeling. Aan de directeur werden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.