Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Over LandschappenNL

LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband LandschappenNL een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

Onze kerntaken
- Beleidsbeïnvloeding op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau
- Relatiebeheer en fondsenwerving ten bate van de provinciale organisaties
- Faciliteren van de onderlinge samenwerking van de provinciale organisaties
- Zichtbaarheid vergroten van de provinciale organisaties op landelijk niveau
- Zakelijke dienstverlening aan de provinciale organisaties

Onze missie
Het faciliteren en ondersteunen van de provinciale organisaties door bovenprovinciaal en landelijk belangen te behartigen, en zodoende een significante bijdrage te leveren aan ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, en de betrokkenheid van burgers daarbij.Raad van Toezicht (RvT)

De heer mr. A. van der Meer (voorzitter)

De heer dr. A. Flierman

Mevrouw G. de Vries-Leggedoor

De heer drs. F. Koster

De heer J. van Oostrum

De heer H. Waalkens

Mevrouw mr. W. Raab

De heer J. Vos

 

Directeur-bestuurder
De werkorganisatie van LandschappenNL wordt geleid door dr. ir. H.H. (Hank) Bartelink, directeur-bestuurder.  

Beloningsbeleid
De beloning van de directeur valt binnen de Regeling Beloning Goede Doelen en wordt jaarlijks in onze jaarrekening gepubliceerd. De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

Voor LandschappenNL geldt de Raam-cao Bos en Natuur, ondernemersdeel De Landschappen.

ANBI
De stichting LandschappenNL is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). 

Kamer van Koophandel
LandschappenNL is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 62560727. Ons adres is Landgoed Oostbroek Bunnikseweg 27, 3732 HV De Bilt

BTW nummer:  BTW: NL 854.866.796.B.01

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording
Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld via onze website.

Downloads / Documenten

CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Gedragscodes en Richtlijnen
Wij onderschrijven de Code Goed Bestuur (de Code Wijffels), de Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving), en het CBF-keurmerk. Tot slot hebben wij meegewerkt aan de tot stand koming van de gedragscode vrijwillige weidevogelbescherming, de gedragscode Bosbeheer, gedragscode Natuurbeheer, gedragscode Tijdelijke Natuur.

Vragen of klachten
Hebt u een vraag, wilt u informatie ontvangen of een klacht doorgeven? Stuur ons een mail, gebruik het contactformulier op de website of neem telefonisch contact met ons op via +31(0)30 - 234 50 10.
Bekijk onze klachtenprocedure